AKTUÁLNE TÉMY

Smerom k európskej aliancii pre konvergenciu miezd smerom nahor

Napriek zlepšeniam na trhu práce je nárast miezd vo väčšine krajín utlmený. Celková umiernená dynamika miezd sa dá vysvetliť stagnáciou na trhu práce, slabým nárastom produktivity a očakávanou nízkou infláciou. Navyše od roku 2014 až do roku 2016 nárast skutočných miezd zaostával za rastom produktivity. Ide o dlhodobý trend – v EÚ v čase […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

„Sieťovo myslieť, solidárne konať“ – bolo motto zjazdu rakúskych odborárov

Existujú úspechy v malom i veľkom meradle, ale to, čo dokázala rakúska odborová centrála ÖGB za posledných 5 rokov, je megaúspech. Úspešná členská kampaň, sto nových kolektívnych zmlúv, kvalitná právna pomoc, ale aj prebiehajúca interná modernizácia. Okrem prehľadu úspechov a kľúčových oblastí činnosti ÖGB si na 19. federálnom zjazde delegáti […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Akým spôsobom môže európska občianska spoločnosť a jej hospodárski, sociálni a občianski zástupcovia ovplyvniť diskusiu o EÚ

Slovné spojenie „budúcnosť Európy“ sa v roku 2018 skloňuje omnoho častejšie než v ktoromkoľvek inom období od podpísania Rímskej zmluvy. V takom zložitom prostredí, akým je Európska únia, sú prognózy a plánovanie na dennom poriadku, avšak vzhľadom na zmeny – politické, hospodárske, spoločenské, environmentálne, technologické a geopolitické, ku ktorým v […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Odboroví, aj inšpektori z inšpektorátov práce majú spoločný cieľ, a tým je účinná ochrana práv, života a zdravia zamestnancov

V dňoch 6. – 8 júna 2018 sa na Štrbskom Plese uskutočňuje pravidelné doškoľovanie odborových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci z jednotlivých odborových zväzov združených v KOZ SR. Prvého dňa sa zúčastnili aj hlavní inšpektori z Inšpektorátov práce z celého Slovenska. Prezident KOZ SR Jozef Kollár a generálny riaditeľ […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Heslo – Európa potrebuje vyššie mzdy, platí pre všetkých

Poľsko potrebuje zvýšenie miezd! To bol slogan IX. kongresu najväčšej poľskej odborovej centrály OPZZ, ktorý sa uskutočnil 24. – 25. mája 2018 vo Varšave. Prezidentom na ďalšie štyri roky sa opäť stal Jan Guz. Téma kongresu reflektuje celoeurópsku kampaň zameranú na rast miezd a zároveň odráža dlhodobé úsilie OPZZ v […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Stretnutie prezidentov odborových centrál z krajín Vyšehradskej štvorky

Na svojom pravidelnom stretnutí (tento rok 10. – 11. mája 2018) sa lídri odborových centrál krajín V4 – KOZ SR, ČMKOS, ÉSZT, Liga Szakszervezetek, MASZSZ, Munkástanácsok, SZEF, Fórum, OPZZ, Solidarnosc, stretli tentoraz v Budapešti so zástupcami Európskej odborovej konfederácie a Nadácie Friedricha Eberta. Predstavitelia odborových centrál sa zaoberali hospodárskou, sociálnou […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

AJ PRÁCA MÁ SVIATOK – Spoločný Prvý máj 2018 slovenských a českých odborov

Konfederácia odborových zväzov SR už po niekoľko rokov pripravuje v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Považským múzeom v Žiline pri príležitosti Sviatku práce verejné zhromaždenie s programom pre celú rodinu. Areál Budatínskeho parku v Žiline každoročne zapĺňa množstvo ľudí, nielen členov odborových zväzov, ale aj obyvateľov Žiliny a okolia, ktorí prichádzajú […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

KOZ SR radila na veľtrhu práce v Nitre

V priestoroch Agrokomplexu Národného výstaviska v Nitre v dňoch 26. – 27. apríla 2018 zorganizovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 8. ročník Veľtrhu práce – Job Expo 2018 v spojení s  20. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2018. Na jednom mieste sa stretlo 171 slovenských a 52 zahraničných […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Pietne spomienkové zhromaždenie

28. apríl je z iniciatívy Medzinárodnej organizácie práce nielen Svetovým dňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ale zároveň aj medzinárodným spomienkovým dňom na obete pracovných úrazov a chorôb z povolania. Tento rok sa nesie pod výzvou „Generácia bezpečná a zdravá“. Konfederácia odborových zväzov SR usporiadala pri tejto príležitosti 25. apríla […viac]