Podpora školským odborárom

Rada nášho členského Odborového zväzu školstva a zástupcovia partnerských reprezentatívnych organizácií 7.12. 2021 prijali vyhlásenie k aktuálnej situácii vo financovaní školstva a vedy. Zároveň včerajším dňom Rada zväzu vyhlásila štrajkovú pohotovosť a vyzvala vládu SR, aby začala bezodkladne riešiť nepriaznivú situáciu v oblasti školstva, a to predovšetkým navýšením finančných zdrojov na zlepšenie finančného ohodnotenia všetkých zamestnancov školstva a vedy.

Školskí odborári vo svojom vyhlásení poukázali aj na skutočnosť, že školstvo je spolu so zdravotníctvom na pokraji svojich možností a bez urýchleného riešenia najvážnejších problémov môže čoskoro dôjsť k ohrozeniu funkčnosti týchto dvoch základných pilierov, ktoré sú do budúcna predpokladom dobre fungujúcej, vzdelanej a sociálne-spravodlivej spoločnosti.

Všetci zúčastnení tejto štrajkovej pohotovosti, ako aj ostatných súvisiacich aktivít s cieľom dosiahnuť finančnú, ale aj morálnu podporu zo strany štátu a koncepčné riešenie nahromadených problémov majú moju osobnú podporu a solidárnu podporu ostatných odborových zväzov združených v KOZ SR.

Marián Magdoško, v.r.

prezident KOZ SR

Bratislava, 8.12.2021