STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Vianočný a novoročný príhovor prezidenta KOZ SR Mariána Magdoška

Sme rozčarovaní z neistoty, ktorej čelíme. Opäť sme svedkami stále sa meniacich vládnych opatrení. Sme sklamaní z katastrofálnej politickej kultúry. Sme frustrovaní z chaotických opatrení vlády. Aký bude konečný účet za toto všetko? Budúci rok sa očakáva ešte väčšie prehĺbenie ekonomickej krízy, pokles životnej úrovne a dramatický nárast cien energií. […viac]

AKTUALITY

KOLEKTÍVNE ZMLUVY VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ŠTÁTNU A VEREJNÚ SLUŽBU PRE ROK 2022 PODPÍSANÉ

V Centrálnom registri zmlúv boli s účinnosťou od 18.12.2021 zverejnené dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu na rok 2021 a kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu na rok 2022. Kolektívne zmluvy a spomínané dodatky zabezpečujú zamestnancom štátnej a verejnej služby 3-percentnú valorizáciu […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

KOZ SR podporuje oprávnené nároky zdravotníckych pracovníkov

Včerajší protest Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov pred Národnou radou SR počas rokovania parlamentu o štátnom rozpočte skončil policajným zásahom, keď polícia predviedla prezidenta komory záchranárov a ďalšieho účastníka protestu na obvodné oddelenie Policajného zboru. KOZ SR považuje tento postup polície voči záchranárom a zdravotníkom, ktorí sa tam zišli, aby upozornili na neriešenie nepriaznivej […viac]

AKTUALITY

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre rok 2022 dohodnuté

Po mesiacoch bolo dnes ukončené kolektívne vyjednávanie o znení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme pre rok 2022. Tohtoročné vyjednávanie bolo ovplyvnené nielen aktuálnou pandémiou koronavírusu a z nej vyplývajúcich ekonomických a sociálnych dopadov a reštrikcií, ale aj východiskovou pozíciou, z ktorej kolektívni vyjednávači vychádzali. Tá sa rovnala […viac]

AKTUALITY

Podpora školským odborárom

Rada nášho členského Odborového zväzu školstva a zástupcovia partnerských reprezentatívnych organizácií 7.12. 2021 prijali vyhlásenie k aktuálnej situácii vo financovaní školstva a vedy. Zároveň včerajším dňom Rada zväzu vyhlásila štrajkovú pohotovosť a vyzvala vládu SR, aby začala bezodkladne riešiť nepriaznivú situáciu v oblasti školstva, a to predovšetkým navýšením finančných zdrojov […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Výsledok tretieho kola kolektívneho vyjednávania: Na zvýšení platov zamestnancov pracujúcich pre štát sme sa ani dnes nedohodli

Vzhľadom na to, že prvé, aj druhé kolo kolektívneho vyjednávania sa skončilo zo strany vlády ponukou nulovej valorizácie platov, dnes prišli zástupcovia štátu s ponukou na zvýšenie platov zamestnancov pracujúcich pre štát o 3% v roku 2022 od 1. 7. 2022. Zamestnanci by zároveň mohli získať jednorazový platový bonus 350 euro, ktorý […viac]