AKTUALITY

Sme otvorení umelej inteligencii? Odpoveďou by mala byť adaptabilita

Nie je to otázka ďalekej budúcnosti. V horizonte niekoľkých rokov sa umelá inteligencia stane súčasťou života, prioritne toho pracovného. Veľké firmy ju už postupne skúšajú a pretavujú do svojich výrobných procesov. Je však pochopiteľné, že umelá inteligencia vzbudzuje akýsi strach, no netreba sa jej báť. Zhodli sa na tom odborníci na festivale […viac]