5. mája 2021

Vitajte na stránke online diskusie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru organizovanej v spolupráci s KOZ SR, ktorá sa uskutoční 5. mája 2021 od 10:00 do 14:00 hod.

Konfederácia odborových zväzov SR v spolupráci s EHSV budú dňa 5. mája 2021 organizovať online diskusiu, počas ktorej Vám predstavíme fungovanie a činnosť Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. S našimi odborníkmi a hosťami zameriame pozornosť na aktuálne európske sociálne témy a výzvy v tvorbe politík na európskej úrovni. Online diskusia sa uskutoční len pár dní pred zasadnutím Sociálneho samitu v Porte.

Sociálny samit bude vrcholným bodom portugalského predsedníctva v Rade Európskej únie. Jeho cieľom je stanoviť európsku agendu na ďalšie desaťročie a zabezpečiť, aby sme čelili výzvam súčasnosti a budúcnosti a nikto nezaostával. Cieľom samitu je posilniť záväzok členských štátov, európskych inštitúcií, sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti k vykonávaniu Akčného plánu pre Európsky pilier sociálnych práv.

Akčný plán, predstavený v marci tohto roku Európskou komisiou, navrhuje niekoľko iniciatív a stanovuje tri hlavné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v celej Európe do roku 2030:

  • Miera zamestnanosti v Európskej únii dosiahne najmenej 78%
  • Minimálne 60% dospelých bude navštevovať každý rok školiace kurzy
  • Zníženie počtu ľudí ohrozených sociálnym vylúčením alebo chudobou najmenej o 15 miliónov ľudí, vrátane 5 miliónov detí

Online diskusia sa bude konať cez platformu ZOOM a bude prebiehať v slovenskom jazyku. 

Nicolas Schmit, eurokomisár pre pracovné miesta a sociálne práva

Program

Moderátor Miroslav Hajnoš

09:30 – 10:00Test pripojenia
10:00 – 10:15Úvodný prejav
Marián Magdoško, prezident KOZ SR
10:15 – 10:45Všeobecné predstavenie EHSV (Prezentácia)
Markéta Franková, vedúca českého a slovenského prekladateľského oddelenia EHSV
10:45 – 11:15Úloha EHSV na konferencii o budúcnosti Európy (Prezentácia)
Tatiana Adamišová, vedúca oddelenia medziinštitucionálnych vzťahov EHSV
11:15 – 11:30Otázky a odpovede
11:30 – 11:45Prestávka na kávu
11:45 – 13:00Budúcnosť sociálnej Európy po pandémii COVID-19
• Zapojenie odborových zväzov do procesu tvorby európskych politík
• Smernica o primeraných minimálnych mzdách a podpore kolektívneho vyjednávani
• Európsky pilier sociálnych práv pre odborárov


Panelová diskusia + otázky a odpovede

Emil Machyna, predseda OZ KOVO, člen EHSV
Anton Szalay, predseda SOZZASS, člen EHSV

Monika Sitárová, medzinárodná tajomníčka OZ KOVO, Viceprezidentka CCMI

Moderuje Martina Nemethová, riaditeľka kancelárie KOZ SR
13:00 – 13:15Prestávka na kávu
13:15 – 14:00EÚ po covide: Ako na nikoho nezabudnúť pri zelenej a digitálnej transformácii
Sociálne práva
• Ochrana pracujúcich


Príspevok + otázky a odpovede

Robert Hajšel, poslanec Európskeho parlamentu (S&D)

Moderuje Miroslav Hajnoš, medzinárodný tajomník KOZ SR, člen EHSV
14:00Koniec dňa
Stiahnuť program v PDF formáte v slovenčine

Pripojenie

Konferencia sa koná cez cloudovú videokonferenčnú službu ZOOM.  

Ak ste ešte nekomunikovali cez ZOOM a nemáte ho stiahnutý v notebooku/PC, je možné cez ZOOM komunikovať aj bez stiahnutia aplikácie len cez link webového prehliadača (URL odkaz), avšak odporúčame, aby ste si z tohto linku nainštalovali ZOOM aplikáciu do svojho PC/notebooku: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

Manuál na stiahnutie a pripojenie do videokonferencie prostredníctvom ZOOM (rôznymi spôsobmi) si môžete prečítať a stiahnuť TU.

Je potrebné mať k PC alebo notebooku zapojenú webcameru, pre lepší prenos zvuku odporúčame mať zapojené slúchadlá.

Všetci účastníci konferencie majú vypnuté mikrofóny (unmute).  Ak sa budete chcieť prihlásiť do diskusie, musíte napísať svoju požiadavku do chatu, ktorá bude zaevidovaná a bude vám moderátorom udelené slovo. Vtedy je potrebné, aby ste si zapli mikrofón.

Registrácia

Ak sa Vám nedá zaregistrovať cez formulár, prosím kliknite TU.

Kontakt

Kontaktná osoba je Miroslav Hajnoš, hajnos@kozsr.sk

EHSV

Konfederácia odborových zväzov SR má svoje zastúpenie v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EHSV), ktorý je poradným orgánom Európskej únie a všetkých jej inštitúcií. EHSV zastupuje široké spektrum hospodárskych, sociálnych a kultúrnych záujmov a vytvárajú tak prepojenie medzi EÚ a organizáciami občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov v členských štátoch.

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

EHSV vydáva približne 160 až 190 stanovísk a informačných správ ročne. Organizuje tiež viacero výročných iniciatív a podujatí, ktoré sú zamerané na občiansku spoločnosť a účasť odborárov.