Často sa stretávam s ľuďmi, ktorým záleží na budúcnosti. Bohužiaľ, sú to zároveň takí ľudia, ktorí okrem pomenovania problémov, ktoré nás čakajú, nemajú právomoci meniť veci tak, aby bola budúcnosť menej bolestivá. Keďže píšem tieto slová, som zrejme jedným z nich. Zdá sa mi, ako keby ľudia cítili príchod apokalypsy. Žijeme takpovediac zo dňa na deň. Politici namiesto systémových, dlhodobých politík ponúkajú populistické, rýchle riešenia.

Korumpujú voličov z ich vlastných daní. Pritom ak by sme začali program zabezpečenia príjmov pre obyvateľov negatívne ovplyvnených starnutím a nástupom automatizácie riešiť ihneď, hodiny ukazujú už päť minút po dvanástej. Výrazy ako ochrana životného prostredia sa stali prázdnymi frázami, ktoré politici už ani nepoužívajú. Pri výstavbe diaľničného obchvatu si sypeme odpad doslova popod nohy. Jedinou „útechou“ v tejto situácii nám môže byť len to, že v tomto smere nie sme vo svete čiernymi ovcami.

Roland Klokner
Šéfredaktor ePRÁCA

Môžete si aj stiahnuť pdf formát TU.

Späť

ISSN 2585-8289

Vydáva
Konfederácia odborových zväzov SR
Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava

tel. 02/50240127

šéfredaktor: Roland Klokner
redakčná rada: Monika Uhlerová, Marta Hašková, Martina Nemethová,
Miroslav Hajnoš.


Tieto publikácie sa realizujú v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk