V týchto dňoch nakupujeme častejšie veci, ktorým sa počas roka nevenujeme. Priznám sa, aj ja chodím do obchodov, ktoré si bežne nevšímam. Možno aj preto mám možnosť podrobnejšie vnímať správanie obchodníkov k svojim zákazníkom. Všimol som si napríklad, že obchodné reťazce v poschodových budovách majú väčšinou pohyblivé schody, vedúce iba nahor. Je to preto, aby zákazník musel pri hľadaní vyhovujúceho tovaru prekonávať čo najmenej prekážok. Aby ho neodradzovali.

Ak si však tovar kúpite a chcete odísť, to už musíte po vlastných. Nakoniec, veď už ste zaplatili, nie je dôvod vás naďalej rozmaznávať. Tieto maličkosti svedčia o tom, kde je miesto zákazníka v rebríčku hodnôt obchodníka. Neviem, ktoré miesto to presne je, ale myslím si, že je to až po zisku. Je to bežná vec v systéme, ktorý považuje za najdôležitejší merateľný ukazovateľ výšku tržieb. Podobne to funguje aj v politike. Keď politici potrebujú vašu podporu, ponúknu vám pokojne aj „pohyblivé schody“. Nečakajte, že vás budú nosiť potom, čo dosia­hnu svoj cieľ.

Roland Klokner
Šéfredaktor ePRÁCA

 

 

Môžete si aj stiahnuť pdf formát TU.

Späť

ISSN 2585-8289

Vydáva
Konfederácia odborových zväzov SR
Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava

tel. 02/50240127

šéfredaktor: Roland Klokner
redakčná rada: Anita Fáková, Monika Uhlerová, Marta Hašková, Martina Nemethová,
Miroslav Hajnoš.


Tieto publikácie sa realizujú v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk