AKTUÁLNE TÉMY

Práca musí byť skutočne synonymom dôstojnosti a hradbou proti chudobe

Chudoba je jedným z najrozšírenejších sociálnych problémov na celom svete, vrátane vyspelých európskych krajín. Preto sa pred viac ako štvrťstoročím, v roku 1992, Organizácia spojených národov rozhodla venovať jeden deň v roku práve tomuto negatívnemu celospoločenskému javu a 17. október bol oficiálne uznaný ako Medzinárodný deň boja proti chudobe. Medzinárodný deň […viac]