RADA MLADÝCH KOZ SR

Mladí odborári sa zúčastnili akadémie európskeho sociálneho dialógu

Akadémia európskeho sociálneho dialógu bola zahájená dňa 24.9.2018 v ranných hodinách v európskom meste Brusel. Za Konfederáciu odborových zväzov SR sa zúčastnila Zorka Velčická z odborového zväzu potravinárov, Barbora Belobradová a Miroslava Miklošová z odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Peter Scherrer, zástupca organizácie EOK, otvoril toto stretnutie […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

100 rokov Československa

Sté výročie vzniku Československej republiky a dlhoročná spolupráca oboch republík. Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR a Josef Středula, predseda ČMKOS sa odborárom a odborárkam prihovorili počas stého výročia vzniku Československej republiky a zdôraznili, že aj československé odbory si pripomínajú sté výročie vzniku Československa, pretože aj odbory pred sto rokmi nemalým […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v roku 2018

Európska agentúra bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (EU-OSHA) spolu so svojimi partnermi odštartovala 22. októbra Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom podporiť participatívny a aktívny prístup ku kontrole nebezpečných látok. V rámci tohto významného míľnika prebiehajúcej kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky sa konajú stovky podujatí v celej Európe, ako sú premietania […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Výzvy slobody a demokracie a úloha odborových zväzov v Európe

Koncom septembra sa v Bratislave konalo pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia odborových centrál z viac ako z 15 krajín Európy a experti z Medzinárodnej odborovej konfederácie v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung. Diskutovali o vzostupe pravicových, radikálnych a populistických politických síl v Európe, čo sa odzrkadľuje vo výraznom zvýšení […viac]

RADA MLADÝCH KOZ SR

Neisté pracovné podmienky a ich dôsledky ohrozujú celú generáciu ľudí

Zvýšenie účasti odborov v procese zabezpečenia kvalitných pracovných miest pre mladých ľudí v Európe bola hlavná téma stretnutia viac ako stovky mladých odborárov vo švédskom Åkersbergu. Zastúpenie tu mala aj Rada mladých KOZ SR ako silná súčasť európskeho mládežníckeho odborárskeho hnutia. Z dôvodu zlepšenia situácie mladých Európanov na trhu práce […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Práca musí byť skutočne synonymom dôstojnosti a hradbou proti chudobe

Chudoba je jedným z najrozšírenejších sociálnych problémov na celom svete, vrátane vyspelých európskych krajín. Preto sa pred viac ako štvrťstoročím, v roku 1992, Organizácia spojených národov rozhodla venovať jeden deň v roku práve tomuto negatívnemu celospoločenskému javu a 17. október bol oficiálne uznaný ako Medzinárodný deň boja proti chudobe. Medzinárodný deň […viac]

AKTUALITY Z ODBOROVÝCH ZVÄZOV

Odborári v maloobchode hodnotili zatvorenie prevádzok počas štátnych sviatkov

Regulácia otváracej doby najmä počas štátnych sviatkoch bola hlavnou témou 25. zasadnutia zástupcov odborárov obchodu z krajín V4 (Česko, Slovensko, Poľsko, Maďarsko), ktoré sa uskutočnilo v septembri v Prahe. Tohto zasadnutia sa zúčastnil aj predseda Odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu na Slovensku Jozef Zadňan. Okrem Českej republiky sú […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (8.10.2018 )

Na mimoriadnom rokovaní HSR SR bol predložený a prerokovaný najdôležitejší zákon roka, a to Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021. (Plné znenie návrhu, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú TU). Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 vychádza z aktualizovanej septembrovej makroekonomickej prognózy […viac]

AKTUALITY Z ODBOROVÝCH ZVÄZOV

Monika Uhlerová: Pozor, už ich vezú!

Na našom trhu práce chýba pracovná sila. Zamestnávatelia volajú po urýchlenom a byrokraticky čo najjednoduchšom zamestnávaní pracovníkov prichádzajúcich z krajín mimo Európskej únie. Odbúravame administratívnej záťaže a zefektívnenie procesov je legitímna požiadavka, ale urobili zamestnávatelia naozaj všetko pre to, aby využili domáce zdroje? Súčasný stav akútnej potreby pracovnej sily zo […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Nastal čas na zmenu pravidiel

Medzinárodná odborová organizácia už po 11-krát vyhlásila aj v tomto roku 7.október za Svetový deň dôstojnej práce (Worl day for Decent Work). Odbory na všetkých kontinentoch organizujú rôznorodé aktivity proti prekérnym pracovným podmienkam, ale aj na podporu zamestnanosti a odborových a zamestnaneckých práv. Tohtoročná globálna téma „Zmena pravidiel“ zdôrazňuje hlboko […viac]