AKTUALITY

Voľme takú Európu, akú ju chceme mať!

Eurovoľby, ktoré sa konajú 25. mája 2019, budú rozhodujúce pre pracujúcich ľudí. V eurovoľbách si zvolíme nový Európsky parlament, ktorý buď vytvorí z EÚ lepšie miesto, alebo úplne podkope európsku spoluprácu, ktorá funguje už veľa rokov. Silnejšie a rozsiahlejšie kolektívne vyjednávanie – rokovania medzi odborovými zväzmi a zamestnávateľmi, sociálny dialóg a […viac]