AKTUÁLNE TÉMY

Účinná ochrana práv, života a zdravia zamestnancov je našou prioritou

V dňoch 29. – 31 mája 2019 sa na Štrbskom Plese uskutočňuje pravidelné doškoľovanie odborových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci z jednotlivých odborových zväzov združených v KOZ SR. Prvého dňa sa zúčastnili aj hlavní inšpektori z Inšpektorátov práce z celého Slovenska a odborní zamestnanci Národného inšpektorátu práce. Prezident KOZ SR […viac]

AKTUALITY Z ODBOROVÝCH ZVÄZOV

Z rokovania Regionálnej rady predsedov Košického a Prešovského kraja OZ KOVO

Predstavitelia KOZ SR vždy využijú možnosť prísť medzi kolegov – odborárov z každého členského odborového zväzu, aby sa navzájom informovali o svojich aktuálnych aktivitách. V Starej Ľubovni sa v dňoch 28. a 29.5.2019 konalo dvojdňové zasadnutie členov Regionálnej rady predsedov OZ KOVO Košického a Prešovského kraja, na ktorom sa zúčastnil prezident KOZ SR Marián […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (27.5.2019)

Na rokovaní HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme niekoľko pre nás najdôležitejších. Zároveň treba skonštatovať, že k viacerým bodom z dnešného programu […viac]

AKTUALITY

Voľme takú Európu, akú ju chceme mať!

Eurovoľby, ktoré sa konajú 25. mája 2019, budú rozhodujúce pre pracujúcich ľudí. V eurovoľbách si zvolíme nový Európsky parlament, ktorý buď vytvorí z EÚ lepšie miesto, alebo úplne podkope európsku spoluprácu, ktorá funguje už veľa rokov. Silnejšie a rozsiahlejšie kolektívne vyjednávanie – rokovania medzi odborovými zväzmi a zamestnávateľmi, sociálny dialóg a […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Kongres Európskej odborovej konfederácie

Od dnes až do piatku sa koná vo Viedni 14. zjazd Európskej odborovej konfederácie (EOK), ktorého sa zúčastňuje aj slovenská delegácia na čele s prezidentom KOZ SR Mariánom Magdoškom. Zúčastňuje sa na ňom viac ako 600 národných delegátov odborových zväzov vrátane generálnych tajomníkov či predsedov približne 90 národných odborových organizácií […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Prezident KOZ SR Marián Magdoško sa stretol s kubánskou veľvyslankyňou na Slovensku

V stredu 15.5.2019 sa stretol prezident KOZ SR s veľvyslankyňou Kubánskej republiky na Slovensku Yamilou Pita Montes. Konfederácia odborových zväzov SR dlhodobo spolupracuje s Central de Trabajadores de Cuba (CTC), centrálnou odborovou konfederáciou Kuby, ktorá zastupuje viac ako 3,5 milióna odborárov. Tento rok sa uskutoční pracovná návšteva kubánskych odborárov na Slovensku. […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Stretnutie členov MMF so zástupcami KOZ SR

V dňoch 6.-17.5.2019 prebieha na Slovensku pravidelná každoročná hodnotiaca misia Medzinárodného menového fondu (MMF) podľa článku IV. Dohody o MMF, ktorej hlavným cieľom je zhodnotenie aktuálneho stavu ekonomického vývoja Slovenskej republiky z makroekonomického a fiškálneho hľadiska, ako aj z hľadiska vládnych štrukturálnych politík a vývoja v rámci súkromného sektora SR. […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Monika Uhlerová: Automatizácia vytvára tlak na neustále zvyšovanie zručností a kompetencií zamestnancov

Včera som spolu s pani predsedníčkou Odborového zväzu Potravinárov SR Ing. Magdalénou Mellenovou absolvovala na pozvanie odborovej organizácie veľmi zaujímavú návštevu v podniku Cloetta Slovakia v Leviciach, ktorej činnosť sa sústredí na výrobu cukríkov. Naša návšteva sa sústredila na poznanie pracovných podmienok zamestnancov pracujúcich priamo vo výrobe a pokračovala účasťou […viac]

AKTUALITY Z ODBOROVÝCH ZVÄZOV

Odborári z dopravných podnikov (IOZ) pristúpili k ďalším krokom na podporu kolektívneho vyjednávania

Odborári z dopravných podnikov v pôsobnosti integrovaného odborového zväzu (IOZ) v Bratislave, Košiciach a Prešove (v Košiciach so ZO VMHD  a v  Bratislave s BOZV MHD) po neúspešných viacnásobných rokovaniach o dodatkoch ku kolektívnym zmluvám najmä v oblasti odmeňovania pristúpili k ďalším krokom na podporu kolektívneho vyjednávania. V záujme dosiahnutia svojho cieľa vyhlásili  vo všetkých troch dopravných podnikoch  v marci a apríli […viac]