AKTUÁLNE TÉMY

KOZ SR zotrváva na požiadavke zvyšovania minimálnej mzdy vo výške 635 € mesačne

KOZ SR zotrváva na požiadavke zvyšovania minimálnej mzdy v súlade s európskou koncepciou boja proti fenoménu pracujúcej chudoby takým spôsobom, aby minimálna mzda dosiahla výšku 60% priemernej mzdy v národnom hospodárstve. S týmto cieľom KOZ SR predložila Návrh na úpravu minimálnej mzdy pre rok 2019 vo výške 635 € mesačne. Predkladaný návrh minimálnej mzdy […viac]

AKTUALITY Z ODBOROVÝCH ZVÄZOV

„Odbory sú nevyhnutné pre spochybnenie kapitalistickej myšlienky konkurencie“ – odznelo na 5. svetovom kongrese UNI Global v Liverpoole

Vo svojom úvodnom prejave na Svetovom kongrese UNI Global prezidentka Ann Selin zdôraznila, že odborove zväzy potrebujú nastaviť smer budúceho sveta práce. Zamestnanci si zaslúžia lepšiu a dôstojnú prácu a odbory to môžu zaručiť. Prezidentka tiež konštatovala svoje znepokojenie nad rastúcou nerovnosťou a prehlbujúcim sa rozdielom v rozdeľovaní bohatstva. Konštantný rast za […viac]