„Odbory sú nevyhnutné pre spochybnenie kapitalistickej myšlienky konkurencie“ – odznelo na 5. svetovom kongrese UNI Global v Liverpoole

Vo svojom úvodnom prejave na Svetovom kongrese UNI Global prezidentka Ann Selin zdôraznila, že odborove zväzy potrebujú nastaviť smer budúceho sveta práce. Zamestnanci si zaslúžia lepšiu a dôstojnú prácu a odbory to môžu zaručiť. Prezidentka tiež konštatovala svoje znepokojenie nad rastúcou nerovnosťou a prehlbujúcim sa rozdielom v rozdeľovaní bohatstva. Konštantný rast za každú cenu, konkurencieschopnosť, ktorá nesie so sebou sociálny dumping, nie je udržateľná. Odbory preto zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti kapitalistickej myšlienke hospodárskej súťaže.

V Liverpoole sa na 5. svetovom kongrese UNI Global v dňoch 17. až 20. júna 2018 stretlo viac ako 500 odborových zväzov zo 110 krajín z Afriky, Ázie a Tichomoria, Ameriky a Európy.

Aktívna účasť slovenských odborov

Za Slovensku republiku sa kongresu zúčastnili predsedníčka a podpredseda Odborového zväzu pôšt a logistiky Žofia Lehotská a Rudolf Posch, predseda Odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu Jozef Zadňan a členka Predsedníctva Odborového zväzu pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva Jana Szászová.

Kongres sa zaoberal najmä témami, ako udržateľné hospodárstvo a budúcnosť sveta práce, ktoré presadzujú odborové zväzy smerom k novým spôsobom myslenia a spoločnej práci pre lepšiu budúcnosť.

Podľa predsedu Odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu Jozefa Zadňana je nevyhnutné, aby odborové zväzy bojovali proti chudobe, bojovali za spravodlivosť, rovnosť, slušné pracovné miesta a spravodlivé odmeňovanie, čo znamená bojovať za základné ľudské práva.

„Chceme, aby existovala spravodlivosť, aby ľudia dostali príležitosť žiť dôstojný a zmysluplný život, ktorý si zaslúžia,“ zdôraznila predsedníčka Odborového zväzu pôšt a logistiky Žofia Lehotská.

Jozef Zadňan, Žofia Lehotská a Rudolf Posch

Svet, ktorý sa rýchlo mení

Rozdelenie bohatstva sa zhoršuje v globálnom meradle. Len jedno percento najbohatších ľudí planéty vlastní viac ako zvyšných 99 percent obyvateľov dohromady. Ekonomika je založená na myšlienke neustáleho rastu a konkurencie. Požadovaný rast je však potrebné dosiahnuť efektívnejšou prácou a bez vplyvu na ľudí – najmä na zamestnancov.

„Je zrejmé, že konštantný rast jednoducho nie je možný. V určitom okamihu zničíme našu planétu kvôli chamtivosti za bohatstvom,” zhodli sa účastníci kongresu.

Sociálna udržateľnosť        

Pracovné podmienky nie sú oddelené od ostatných stavebných kameňov našej spoločností. Svet potrebuje podniky, ktorým sa darí, sú úspešné a to sú práve tie, ktoré ponúkajú slušné pracovné miesta a pôsobia v nich odbory. Odbory sú podľa predsedu Odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu Jozefa Zadňana silou, ktorá môže urobiť zmenu do budúcnosti. Odbory sa musia aktívne zapojiť do dialógu so všetkými ostatnými aktérmi v spoločnosti a spolupracovať na vytváraní dôvery.

Na 5. svetovom kongrese UNI Global si delegáti zvolili aj nového vedenie UNI Global

Ruben Cortina, trikrát zvolený prezident UNI Americas, bol jednomyseľne zvolený za nového prezidenta UNI Global Union. UNI Global Union zvolilo aj Christyho Hoffmana za novú generálnu tajomníčku.

Všetky schválene dokumenty môžete nájsť na stránkach http://www.uniworldcongress.org

Rudolf Posch, Jana Szászová a Jozef Zadňan

Pred oficiálnym UNI Global kongrese sa konal aj svetový ženský kongres UNI Global, na ktorom sme mali zástupkyňu aj v komisii, pani Tatiana Pavlovú z Odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.