MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Efektívna medzinárodná spolupráca a reprezentovanie na nadnárodnej úrovni je jednou z dôležitých úloh KOZ SR

V dňoch 15. a 16. decembra 2022 sa delegácia KOZ SR, vedená viceprezidentom Františkom Gajdošom, zúčastnila X. kongresu partnerskej poľskej odborovej centrály OPZZ. OPZZ je jednou z troch konfederácií pôsobiacich v Poľsku, ktorá zastrešuje celoštátne členské organizácie, ktoré sú súčasťou 7 špecifických odvetví a zastupuje celkovo viac ako 435 000 […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Heslo – Európa potrebuje vyššie mzdy, platí pre všetkých

Poľsko potrebuje zvýšenie miezd! To bol slogan IX. kongresu najväčšej poľskej odborovej centrály OPZZ, ktorý sa uskutočnil 24. – 25. mája 2018 vo Varšave. Prezidentom na ďalšie štyri roky sa opäť stal Jan Guz. Téma kongresu reflektuje celoeurópsku kampaň zameranú na rast miezd a zároveň odráža dlhodobé úsilie OPZZ v […viac]