Heslo – Európa potrebuje vyššie mzdy, platí pre všetkých

Poľsko potrebuje zvýšenie miezd! To bol slogan IX. kongresu najväčšej poľskej odborovej centrály OPZZ, ktorý sa uskutočnil 24. – 25. mája 2018 vo Varšave. Prezidentom na ďalšie štyri roky sa opäť stal Jan Guz.

Téma kongresu reflektuje celoeurópsku kampaň zameranú na rast miezd a zároveň odráža dlhodobé úsilie OPZZ v boji za spravodlivú mzdu v Poľsku. Rovnako bolo zamerané aj vystúpenie generálneho tajomníka Európskej odborovej konfederácie Luca Visentiniho, ktorý predstavil plán spoločných európskych aktivít v blízkej budúcnosti a podporil slogan kongresu: „Heslo – Európa potrebuje vyššie mzdy, platí pre nás všetkých.“ Kongresu sa spolu s domácimi delegátmi a ďalšími 50 zahraničnými hosťami zúčastnil aj prezident KOZ SR Jozef Kollár.

Jozef Kollár a Jan Guz

Jednou z hlavných stratégií programu OPZZ na ďalšie štyri roky, ktorý prijali na kongrese, je zvýšenie miezd v Poľsku. Napriek tomu, že v posledných rokoch došlo v Poľsku k nárastu niektorých platov vďaka produktivite, vo všeobecnosti rast miezd nedosahoval ani rast HDP. Dlhé roky takýchto nízkych miezd mali výrazný vplyv na poľský trh práce. Výsledkom je, že približne 4 milióny ľudí – nielen vysokokvalifikovaných odborníkov, ale aj bežných pracovníkov vzdelaných v Poľsku – sa presťahovali do západnej Európy. To spôsobilo nedostatok pracovnej sily na poľskom trhu práce a ešte vážnejší únik mozgov. Aby sa vyplnili medzery na trhu práce, poľskí zamestnávatelia sa musia spoliehať na nábor zahraničných zamestnancov z krajín, ako je napríklad Ukrajina. Avšak v dôsledku pretrvávajúcich nízkych miezd sa poľský trh práce stal menej atraktívnym aj pre týchto ukrajinských pracovníkov.

„Vláda nás uisťuje, že hospodárstvo rastie, štátny rozpočet má naplánované príjmy. Všetci však vidíme, že to tak nie je a aj napriek dobrým časom štátny dlh rastie a vláda nevie nájsť peniaze napríklad na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím. Dobré časy nebudú trvať navždy. Príznaky inhibície sú už dnes viditeľné. V Poľsku narastá počet bankrotov, čo ohrozuje úspory Poliakov.“ (Jan Guz)

Požiadavka na vyššiu dynamiku rastu platov má svoje dôvody: napriek tomu, že väčšina podnikov v Poľsku je zisková, Poľsko je na čele krajín s najnižšou mzdou. Delegáti kongresu preto žiadali aj rovnomernejšie rozdelenie zisku. Štatistické údaje totiž ukazujú, že mzdové náklady predstavujú len malý zlomok hrubého domáceho produktu, najmä v porovnaní so západoeurópskymi krajinami. Okrem toho má Poľsko jedny z najnižších nákladov na pracovnú silu v Európe. Až 66% ľudí zarába pod úrovňou priemernej mzdy. Ak chcú Poliaci zvýšiť svoj príjem, musia mať ďalšie zamestnanie, dôsledkom čoho sú v popredí krajín s najdlhším pracovným týždňom.

Súčasťou kongresu bola aj diskusia o trhu práce, na ktorú boli pozvané všetky politické strany, aby delegátov kongresu PZZ oboznámili s ich programami v tejto oblasti pred nadchádzajúcimi voľbami.