Efektívna medzinárodná spolupráca a reprezentovanie na nadnárodnej úrovni je jednou z dôležitých úloh KOZ SR

V dňoch 15. a 16. decembra 2022 sa delegácia KOZ SR, vedená viceprezidentom Františkom Gajdošom, zúčastnila X. kongresu partnerskej poľskej odborovej centrály OPZZ.

OPZZ je jednou z troch konfederácií pôsobiacich v Poľsku, ktorá zastrešuje celoštátne členské organizácie, ktoré sú súčasťou 7 špecifických odvetví a zastupuje celkovo viac ako 435 000 zamestnancov. Delegáti Kongresu si volili nové vedenie OPZZ na nasledujúce štvorročné obdobie 2022 až 2026. Novým prezidentom sa stal vo veku 44 rokov dlhoročný odborár a funkcionár Piotr Ostrowski.

Piotrovi srdečne blahoželáme, prajeme mu veľa úspechov a tešíme sa na spoluprácu. Aktuálna neľahká situácia prináša so sebou množstvo výziev pre odbory a správny líder v nej zohráva dôležitú úlohu.

Priateľom do Poľska ďakujeme za pozvanie, srdečné prijatie a zaujímavé a prínosné spoločné rozhovory.