AKTUÁLNE TÉMY

Z rokovania Snemu KOZ SR vzišiel nový prezident KOZ SR

Delegáti Snemu KOZ SR sa dnes na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí zaoberali nielen tradičnými materiálmi v tejto etape roku, ako sú napríklad čerpanie a návrh rozpočtu pre budúci rok, stavom členskej základne, ale aj aktuálnym spoločensko-politickým dianím, dosiahnutými úspechmi a rozpracovanými témami súvisiacimi s pracovnoprávnou a odborovou agendou. Delegáti Snemu KOZ SR dnes volili […viac]