RADA MLADÝCH KOZ SR

Mladí odborári: Po eurovoľbách v roku 2019 musí byť pre Európu prioritou sociálna politika

V posledných rokoch sa v európskych krajinách zvyšuje popularita pravicových a EÚ skeptických strán, pričom spoločný európsky projekt solidarity je reálne ohrozený. Mladí odborári sa jednomyseľne zhodli, že ak nebudeme konať, ďalšiu šancu už nebudeme mať. V dňoch 23. až 25. novembra 2018 sa v Bratislave stretli mladí odborári zo […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Slávnostný podpis kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v štátnej a verejnej službe na rok 2019 a 2020

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019 a 2020 a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2019 a 2020 boli 28. novembra 2018 slávnostne podpísané v […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Výzva na podporu poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu na Slovensku

V reakcii na poslanecký návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov sme dnes spolu s RÚZ a ZMOS podpisom spoločnej Výzvy na podporu poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu na Slovensku (za KOZ SR výzvu podpísala viceprezidentka Monika Uhlerová a predseda Odborového zväzu pracovníkov obchodu cestovného ruchu Jozef Zadňan) vyzvali […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

KOZ SR žiada poslancov o akceptovanie pripomienok k úprave podmienok v zamestnávaní cudzincov

Poslanci Národnej rady SR budú počas nadchádzajúcej schôdze rokovať aj o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, aj zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. KOZ SR už k samotnej stratégii pracovnej mobility cudzincov predložila pripomienky do medzirezortného pripomienkového konania, no nie všetky boli […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Z rokovania Snemu KOZ SR vzišiel nový prezident KOZ SR

Delegáti Snemu KOZ SR sa dnes na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí zaoberali nielen tradičnými materiálmi v tejto etape roku, ako sú napríklad čerpanie a návrh rozpočtu pre budúci rok, stavom členskej základne, ale aj aktuálnym spoločensko-politickým dianím, dosiahnutými úspechmi a rozpracovanými témami súvisiacimi s pracovnoprávnou a odborovou agendou. Delegáti Snemu KOZ SR dnes volili […viac]

RADA MLADÝCH KOZ SR

Mladí odborári si pripomenuli udalosti posledného storočia

KOZ SR a ČMKOS v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung v súvislosti so 100. výročím vzniku Československej republiky zorganizovali spoločnú AKADÉMIU MLADÝCH ODBORÁROV 2018. Toto výročie chápeme ako príležitosť prispieť k posilneniu vzájomnej spolupatričnosti občanov oboch republík, ale aj k prezentácii myšlienky, že spolupráca slovenských a českých odborov nepozná hranice a môže byť […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Digitálny kapitalizmus

Digitalizácia je pre nás všetkých revolúciou. Ako žijeme a pracujeme – je čoraz viac podmienené technologickými inováciami. Je najvyšší čas pretvoriť digitálnu transformáciu tak, aby priniesla aj spoločenský pokrok. Potrebujeme nové pravidlá na prelomenie monopolov internetových korporácií. V dňoch 6. až 7. novembra 2018 sa v Berlíne konala konferencia, zorganizovaná […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Zvýšte mzdy a vrátime sa!

Až 64 percent slovenských migrantov žijúcich v zahraničí by zvážilo návrat na Slovensko aj v prípade, ak by vo svojej rodnej domovine dostali ponuku práce s nižšou mzdou než je ich momentálny príjem. Má to však svoj limit. Slovenská mzda by mohla byť nižšia v priemere o 43 percent. Vyplýva […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (5.11.2018)

Na rokovaní HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme niekoľko pre nás najdôležitejších. Tripartita sa zaoberala návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Seminár „Európsky pilier sociálnych práv: Ako odborové zväzy môžu zohrávať aktívnu úlohu pri jeho implementácii.“

Predmetom seminára bolo stretnutie zástupcov odborových zväzov Českej republiky, Litvy, Maďarska, Slovenskej republiky a Talianska na tému „Európsky pilier sociálnych práv: Ako odborové zväzy môžu zohrávať aktívnu úlohu pri jeho implementácii“. Európsky pilier sociálnych práv, ktorý 17. novembra 2017 vyhlásili Európsky parlament, Rada a Európska komisia, stanovuje 20 zásad a práv v […viac]