AKTUALITY

KOZ SR a lídri PS/Spolu rokovali o opatreniach pre férové Slovensko

Prezident KOZ SR Magdoško a viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová a lídri PS/Spolu dnes absolvovali druhé pracovné stretnutie o opatreniach pre férové Slovensko. Hovorili o problémoch ohrozenia zamestnaní v súvislosti s automatizáciou priemyslu, meniacich sa potrebách pracovného trhu, reforme dôchodkového systému, ako aj zlej cenovej dostupnosti bývania a potrebe spravodlivých […viac]