KOZ SR a lídri PS/Spolu rokovali o opatreniach pre férové Slovensko

Prezident KOZ SR Magdoško a viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová a lídri PS/Spolu dnes absolvovali druhé pracovné stretnutie o opatreniach pre férové Slovensko. Hovorili o problémoch ohrozenia zamestnaní v súvislosti s automatizáciou priemyslu, meniacich sa potrebách pracovného trhu, reforme dôchodkového systému, ako aj zlej cenovej dostupnosti bývania a potrebe spravodlivých klimatických politík.

Prezident KOZ SR Magdoško konštatoval, že „odbory majú eminentný záujem na zmenách, ktoré budú v prospech zamestnancov a ich rodín.” Líder PS/Spolu Michal Truban vyhlásil, že „pre reformu daňového mixu, rozvoj zelenej ekonomiky, nájomného bývania a celoživotného vzdelávania hľadáme podporu nielen medzi voličmi, ale aj členmi tripartity.”

Podľa viceprezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej sa budúca vláda musí zamerať na výzvy spojené s digitalizáciou, automatizáciou priemyslu a prechodom na zelenú ekonomiku, ktoré postihnú v najbližších rokoch väčšinu pracovných miest na Slovensku. Odbory majú v tejto súvislosti dôležitú úlohu nosiča informácií a osvety smerom k svojim členom a zamestnancom, ako aj garanta ochrany ich sociálnych práv smerom k vláde a zamestnávateľom. Podľa Vladimíra Šuchu (PS/Spolu)je automatizácia najväčšou výzvou pre Slovenskú ekonomiku od 90.rokov a úlohou politikov je z nej spraviť novú príležitosť pre podnikateľov a zamestnancov. Zamerať sa musíme na inovácie, výrobné procesy s vyššou pridanou hodnotou a rozvoj celoživotného vzdelávania.” Diskusia sa dotkla aj snahy legalizovať postupy nedeklarovanej práce a primeranej regulácie nových, flexibilných foriem zamestnania.

Lídri sa zhodli na potrebe zavedení pestrejšieho daňového mixu vo forme digitálnej dane, environmentálnych daní a nižšom odvodovom zaťažení práce. Koalícia PS/Spolu chce zaviesť vyššie nezdaniteľné minimum, nižšie zdravotné odvody a podporiť investície v okresoch s najvyššou nezamestnanosťou cez estónsku daň.

Koalícia PS/Spolu predstavila aj svoje opatrenia zavedenia inštitútu spravodlivej mzdy, ktorá vo forme dobrovoľnej deklarácie zamestnávateľa zabezpečí zamestnancovi dôstojnú životnú úroveň. Vyplácanie tejto mzdy by sa vyžadovalo pri všetkých štátnych zákazkách.

KOZ SR a PS/Spolu sa taktiež zhodli na tom, že klimatické politiky musia byť férové a zamerané na tvorbu kvalitných pracovných miest v regiónoch.

Fotogaléria: