AKTUALITY

PF 2020 – Koncoročné poďakovanie

Ďakujem všetkým členom odborov a odborovým funkcionárom za spoluprácu a podporu, sociálnym partnerom, ako zo strany vlády, ministerstiev i samosprávy, tak aj zástupcom zamestnávateľov a ostatným partnerom za prínosný a konštruktívny dialóg a prejavenú dôveru v roku 2019. Rád by som na takúto spoluprácu rovnako intenzívne nadviazal aj v nadchádzajúcom […viac]

AKTUALITY

KOZ SR a Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby dnes spoločne rokovali

Prezident KOZ SR Marián Magdoško a viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová dnes absolvovali prvé pracovné stretnutie s predsedom politickej strany Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby Stanislavom Mičevov. Cieľom je zlepšiť pracovné podmienky a ohodnotenie zamestnancov na Slovensku tak, aby sa životná úroveň ľudí dostala na úroveň vyspelých krajín EÚ.

AKTUALITY

KOZ SR a lídri PS/Spolu rokovali o opatreniach pre férové Slovensko

Prezident KOZ SR Magdoško a viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová a lídri PS/Spolu dnes absolvovali druhé pracovné stretnutie o opatreniach pre férové Slovensko. Hovorili o problémoch ohrozenia zamestnaní v súvislosti s automatizáciou priemyslu, meniacich sa potrebách pracovného trhu, reforme dôchodkového systému, ako aj zlej cenovej dostupnosti bývania a potrebe spravodlivých […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Podpora mzdového spojenectva v krajinách Vyšehradskej štvorky

V dňoch 3. až 6. decembra 2019 sa v Budapešti konalo stretnutie zástupcov odborových zväzov z Českej republiky, Poľska, Rumunska, Francúzska, Belgicka, Rakúska, Maďarska a Slovenskej republiky na tému „Podpora mzdového spojenectva v krajinách V4“. Práca je naďalej najlepším spôsobom úniku z chudoby, no pre značný počet pracujúcich v Európe to stále neplatí. […viac]

AKTUALITY Z ODBOROVÝCH ZVÄZOV

Rokovalo 6. Plénum Odborového zväzu pôšt a logistiky

V Banskej Bystrici v hoteli Národný dom sa v dňoch 5. – 6. 12.2019 zišli členovia Pléna Odborového zväzu pôšt a logistiky na svojom 6. Rokovaní za účasti generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Slovenskej pošty, a.s. p. Petra Helexu, prezidenta Konfederácie odborových zväzov SR p. Mariana Magdošku, riaditeľa ľudských zdrojov […viac]

AKTUALITY

Tragédia v Prešove

Koniec roka býva takmer vždy pomerne hektickým obdobím. Okrem bežných záležitostí, pracovných povinností, mediálnych senzácií, začínajúcej predvolebnej kampane, pretne toto doslova šialenstvo správa o tragédii. Tentokrát v Prešove, kde nastal masívny výbuch plynu v paneláku. Cítime nesmiernu ľútosť a vyjadrujeme úprimnú sústrasť všetkým rodinám, ktoré pri tejto katastrofe stratili svojich blízkych, a […viac]