Fakty a argumenty: Sociálne opatrenia vlády

Dlhodobo presadzujeme také opatrenia aj smerom k vláde, ktoré by umožňovali zlepšiť životnú úroveň zamestnancov a občanov, ktorých reprezentujeme. Vítame opatrenia pokiaľ sa týkajú zvyšovania platov a zlepšovania pracovných podmienok. Vychádzame z makroekonomických ukazovateľov, ktoré sú poskytované Národnou bankou Slovenska, Eurostatom alebo Štatistickým úradom SR.

„Keď pripravujeme vlastný návrh na zvyšovanie minimálnej mzdy, musíme vychádzať aj z aktuálneho stavu ekonomiky na Slovensku a ten ukazuje, že ekonomika je vo veľmi dobrých číslach a dáva priestor na rast miezd aj minimálnej mzdy. Dáva priestor aj na to, aby sa zamestnancom zvyšovala mzda aj prostredníctvom tých návrhov, ktoré predložila vládna koalícia. Odporúčanie európskeho výboru pre sociálne práva je, že minimálna mzda by mala byť prinajmenej na úrovni 60 percent priemernej mzdy. My sme vyšli s návrhom, ktorý je kompromisom voči zamestnávateľom, aby v roku 2018 bola na úrovni 50 percent priemernej mzdy.” Uviedla Monika UHLEROVÁ, viceprezidentka Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky – KOZ SR počas relácie FAKTY A ARGUMENTY S J.H.