Delegácia z Južnej Kórey navštívila Bratislavu

Delegácia z Južnej Kórey, organizovaná The Korea Economic Daily, navštívila Konfederáciu odborových zväzov Slovenskej republiky v ich sídle v Bratislave. Hlavným cieľom návštevy bolo získať poznatky o európskom odborovom systéme a jeho pôsobení a organizovaní. Delegáciu privítal viceprezident KOZ SR František Gajdoš, ktorý im podrobne vysvetlil fungovanie slovenských odborov.

„Program KOZ SR na roky 2022 až 2026 je založený na piatich základných pilieroch: sociálny štát, zamestnanosť, transparentná odborová politika, sociálny dialóg a solidarita a jednota odborov na medzinárodnej úrovni,“ vysvetlil František Gajdoš.

Počas stretnutia sa diskutovalo aj o organizácii mladých ľudí. „V Južnej Kórei je aktuálna miera organizovanosti odborov približne 13 %, pričom väčšina z nich je sústredená v rámci veľkých korporácií a verejných inštitúcií s vysokým mzdovým ohodnotením,“ poznamenal jeden z kórejských zástupcov. Malé podniky s menej ako 30 zamestnancami takmer nemajú odbory. „Navyše, keďže kolektívne zmluvy sa uzatvárajú na úrovni jednotlivých spoločností, miera uplatňovania kolektívnych zmlúv je podobná miere organizovanosti, čo znamená, že väčšina pracovníkov, ktorí nie sú organizovaní v odboroch, z týchto dohôd nemá prospech,“ dodal. V Južnej Kórei je bežné uzatvárať mzdové dohody každý rok a kolektívne zmluvy každé 2-3 roky prostredníctvom kolektívneho vyjednávania na úrovni jednotlivých spoločností.

Delegácia prejavila záujem inšpirovať sa aj takými organizáciami ako je KOZ SR, rovnako aj ako sa môžu európske výhody prispôsobiť kontextu ich krajiny. „Veríme, že učenie sa zo skúseností a osvedčených postupov odborov v Európe, najmä na Slovensku, výrazne prispeje k našim snahám v Južnej Kórei,“ uviedol jeden z členov delegácie.

Delegácia pozostávala zo zástupcov rôznych sektorov inklinujúcim zlepšovať pracovné štandardy a podporovať harmonické vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. „Bolo nám cťou, že sme sa mohli počas našej krátkej návštevy stretnúť so zástupcami vašej inštitúcie. Radi sme sa zapojili do diskusie, výmeny názorov a získali tak malý náhľad do vášho pracovného systému a riadiacich praktík,“ dodal ďalší člen delegácie.