Tempo zbližovania miezd je pomalé

Viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky – KOZ SR Monika Uhlerová, hovorí, že naša analýza ukazuje, že súčasné tempo rastu miezd na Slovensku nedáva veľkú šancu, že niekedy dobehneme najvyspelejšie západné ekonomiky. Ak vôbec, tak až za stovky rokov. Pri súčasnom tempe by Slovensko podľa nej Nemecko a Rakúsko dobehlo za 120 rokov. Na to, aby sa tak stalo už o 40 rokov tak by sme museli zvýšiť tempo rastu miezd o 20 %.

Uhlerová odmieta argument, že porovnávajú neporovnateľné. „Porovnáme čisté príjmy, očistené od spotrebného koša, ide o reálne porovnanie.“