Petícia OZ KOVO „Skôr do dôchodku“

Cieľom tejto petície, ktorú organizuje Odborový zväz KOVO, je zmena dnešného dôchodkového systému, a to hlavne snaha zastaviť predlžovanie veku odchodu do dôchodku a vytvorenie možnosti pre skorší odchod do dôchodku bez krátenia výšky dôchodku.

Od 1.1.2017 došlo v SR k zmenám, týkajúcim sa dôchodkového veku, teda veku, pri ktorom vzniká nárok na starobný dôchodok. Zákonný dôchodkový vek 62 rokov sa bude každoročne meniť v závislosti od strednej dĺžky života, pričom horná hranica veku odchodu do dôchodku v Slovenskej republike nie je pevne stanovená.

„KOZ SR považuje model zvyšovania dôchodkového veku za nesystémový a príliš razantný. Zvýšenie dôchodkového veku o 4 mesiace a 17 dní v priebehu dvoch rokov nezodpovedá priemernému veku dožitia ani zdravotnému stavu populácie na Slovensku. KOZ SR negatívne hodnotí aj skutočnosť, že nie je v zákone stanovená hranica zvyšovania dôchodkového veku.“ (Jozef Kollár, prezident KOZ SR)

V roku 2017 sa dôchodkový vek predĺžil o 76 dní, v roku 2018  by sa mal predlžovať o ďalších 63 dní. A tak ľudia, ktorí pôjdu do penzie v roku 2018, budú môcť o dôchodok požiadať vo veku 62 rokov a 139 dní. Takýto mechanizmus sa bude uplatňovať každoročne a vek odchodu do dôchodku sa bude posúvať podľa strednej dĺžky dožitia bez obmedzenia maximálneho veku.

Je reálne, že pri tomto nastavení pôjdu súčasní tridsiatnici do starobného dôchodku vo veku 68 rokov.

Odbory s týmto mechanizmom určovania veku odchodu do dôchodku nesúhlasia, najmä z dôvodu, že nezohľadňuje zdravotný stav zamestnancov, ani pracovnú záťaž. Podľa viacerých štúdií je totiž zdravotný stav zamestnancov v SR v preddôchodkovom veku jedným z najhorších v EÚ.

OZ KOVO navrhuje, aby:

  1. bola zákonom stanovená maximálna hranica veku pre odchod do starobného dôchodku na 64 rokov,
  2. boli zákonom definované podmienky, za ktorých zamestnanec môže odísť do tzv. preddôchodku po dovŕšení min. 59 roku za predpokladu splnenia zákonom stanovených podmienok, napr. práca v 3. a 4. skupine rizika, práca na nočné zmeny, atď. bez zníženia výšky dôchodku.

Petíciu nájdete na TU