Akadémia mladých odborárov 2017

KOZ SR v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung zorganizovali AKADÉMIU MLADÝCH ODBORÁROV zameranú na efektívnu prácu s mladými ľuďmi v odboroch.

Mladí odborári hľadajú možnosti, ako lepšie využiť svoj potenciál a pomôcť odborovému hnutiu.

Cieľom Akadémie mladých odborárov, ktorá sa uskutočnila v dňoch 6. až 8. októbra 2017 vo Svite, je vytvorenie platformy pre mladých ľudí aktivizujúcich sa v odboroch. Tí majú možnosť získať počas nej vedomosti o samotnom odborovom hnutí, možnostiach práce na zväzovej, ale aj podnikovej úrovni, a o možnostiach vzájomnej národnej i medzinárodnej spolupráce.

Účastníci sa jednoznačne zhodli na potrebe zapojenia mladých progresívnych ľudí do odborov, a to v súčasnosti omnoho intenzívnejšie ako v minulosti. Problém však spočíva v tom, že úloha odborov nie je pre väčšinu mladých ľudí jasná. Mladí odborári vnímajú tento nedostatok hlbších poznatkov ako príležitosť informovať mladých ľudí nielen o práci odborov, ale aj o sociálnych právach každého človeka vo všeobecnosti. Vhodné „nasmerovanie“ na sociálnych sieťach k danej oblasti môže zvýšiť pravdepodobnosť, že mladý človek zaujme kladný postoj voči zástupcom zamestnancov, resp. odborom ako takým. Existencia a úloha odborov ako zástupcov zamestnancov by mala byť pre mladých ľudí známa ešte pred ich vstupom na trh práce.

Prezident KOZ SR Jozef Kollár, ktorý sa Akadémie mladých odborárov zúčastnil, uviedol: „Je dôležité osloviť a organizovať mladých zamestnancov na Slovensku, aj keď nepriazeň zamestnávateľov k členstvu v odboroch a strach z diskriminácie prispievajú tiež nemalou mierou k nízkej angažovanosti mladých ľudí v odboroch. Mladí ľudia musia bojovať za svoje práva, či na podnikovej alebo sektorovej úrovni.“

Rada mladých KOZ SR tiež podporila kampaň Európskej odborovej konfederácie (EOK) na zvýšenie miezd pre európskych zamestnancov „Pay rise“.