Pracovné stretnutie Rady mladých KOZ SR

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike zorganizovali prvé tohtoročne pracovné stretnutie Rady mladých KOZ SR zamerané na prípravu Akadémie mladých odborárov a definíciu cieľov na rok 2018.

Rada mladých odborárov KOZ SR je poradným orgánom KOZ SR, reprezentuje nastupujúcu generáciu odborárov.

„Mnoho mladých ľudí ma obmedzené vedomosti o odboroch. Z toho vyplýva aj ich nedostatočné zastúpenie vo vyjednávacích tímoch u zamestnávateľov,“ odznelo počas stretnutia.

V piatok 16. marca 2018 sa 12 mladých odborárov z 9 odborových zväzov (OZ PPaP, OZ KOVO, SLOVES, OZ DLV, ECHOZ, Odborový zväz justície v SR, OZ PŠaV, Odborové združenie železničiarov a OZ potravinárov SR) zhodlo na aktivitách a cieľoch v aktuálnom roku, a to:

  • Propagácia činností mladých odborárov
  • Usporiadanie Akadémie mladých odborárov 2018
  • Komunikácia hlavných tém širokej verejnosti
  • Aktívna účasť Rady mladých KOZ SR na akciách jednotlivých odborových zväzov a KOZ SR
  • Podpora osvety o odboroch na stredných a vysokých školách
  • Vzdelávacie aktivity v oblastiach súvisiacich s činnosťou odborov
  • Podpora pre nominantov do Rady mladých KOZ SR, ktorí pôsobia na odborovom zväze, a pomoc s organizovaním mladých členov
  • Schválenie štatútu Rady Mladých KOZ SR.

KOZ SR v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung každoročne organizuje Akadémiu mladých odborárov, ktorá dáva priestor zástupcom mladej generácie – odborárom nielen na naplnenie ich vzdelávacích aktivít, ale aj na rôzne odborné diskusie, či politické rozhodnutia.

Ako sa počas stretnutia v Bratislave dohodli mladí odborári, počas Akadémie mladých odborárov, ktorá sa bude konať ešte pred tohtoročným letom, vytvoria dotazník zameraný na vnímanie odborov mladými ľuďmi a manuál náboru mladých ľudí do odborových organizácií. Tento manuál pomôže odborárom pri zviditeľňovaní činnosti odborov, získavaní nových členov a nastoľovaní vážnych pracovnoprávnych tém, ktoré prinesie už blízka budúcnosť.

Na záver stretnutia sa uskutočnila diskusia s prezidentom KOZ SR Jozefom Kollárom. „Musíme osloviť mladých ľudí na Slovensku, aj keď nepriazeň zamestnávateľov k členstvu v odboroch a strach z diskriminácie tiež nemalou mierou prispievajú k nízkej angažovanosti mladých ľudí v odboroch. Budem robiť všetko preto, aby mladí ľudia a mladí odborári mali čo najväčší priestor počas môjho mandátu ako prezidenta KOZ SR,“ uviedol Jozef Kollár.