Odbory a vláda o platoch na TA3

V štúdiu televízie TA3 Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ, Branislav Ondruš (Smer-SD), štátny tajomník MPSVaR.

Monika Uhlerová: „Určite politické turbulencie a politická situácia predchádzajúcich dní a týždňov nie sú dostatočným ospravedlnením na to, že vláda mešká s predložením týchto tabuliek, a že nesplnila záväzok vyplývajúci z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú správu. A to z toho dôvodu, že tento problém nie je starý niekoľko týždňov alebo niekoľko mesiacov, tento problém je starý niekoľko rokov a niekoľko rokov na ňom pracujeme. Takže ospravedlnenie niekoľkých týždňov, ktoré sa tu teda diali v politickej sfére a v politickom svete, určite nie je dostatočným argumentom preto, prečo vláda s týmto záväzkom mešká. Zároveň nová vláda prevzala všetky záväzky predchádzajúcej vlády bez toho, aby vôbec potrebovala niekoľko dní, tých takých tradičných sto dní na, na zabehnutie. Potvrdila to už aj tým, že predložila to isté programové vyhlásenie, ktoré bolo predložené v roku 2016 predchádzajúcou vládou. No a čo sa týka finančného balíka, áno, je to veľký objem peňazí, ale taktiež to nie je nová informácia a nová skutočnosť. Je to skutočnosť, s ktorou pracujeme už niekoľko rokov, o ktorej sme diskutovali aj s predchádzajúcou vládou niekoľko rokov, a dokonca sme boli ochotní akceptovať aj riešenie tohto problému v istých finančných etapách, práve vzhľadom na, na ten obrovský finančný balík. Takže či už financie alebo politická situácia predchádzajúcich dní určite nie je dostatočným ospravedlnením toho, že vláda s týmto záväzkom mešká.“