Zmena systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Dňa 12.4.2018 sa uskutočnilo prvé rokovanie expertnej skupiny, vytvorenej zo zástupcov ÚV SR, MF SR, KOZ SR a ZMOS, na ktorom nám bol predložený návrh zmeny systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Následne sa týmto návrhom zaoberali predsedovia nevýrobných odborových zväzov KOZ SR, ktorí zastupujú zamestnancov verejnej správy. Predsedovia nevýrobných zväzov KOZ SR predložený návrh vlády SR jednomyseľne odmietli.

O dôvodoch odmietnutia, ako aj o samotnom návrhu dnes informovala na tlačovom brífingu viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.