Slovensko očami Európskej komisie

Na pôde KOZ SR sa dnes konala odborná prednáška ekonomickej radkyne Zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku Ľudmily Majláthovej na tému „Správa o Slovensku 2018 – Slovensko očami Európskej komisie“.

V spravách o krajinách sa po prvýkrát kladie osobitný dôraz aj na analýzu výziev v oblasti pracovných zručností a na monitorovanie ukazovateľov sociálneho prehľadu s priamym prepojením na Európsky pilier sociálnych práv, ktorý bol proklamovaný v novembri 2017.

Správa o Slovensku zároveň vyhodnocuje pokrok a reformné úsilie Slovenska v jednotlivých politikách, poukazuje na pozitívne výsledky a upozorňuje na výzvy a pretrvávajúce problémy. Napríklad Slovensko dosiahlo len obmedzený pokrok v oblasti skvalitňovania vzdelávania, slabo implementuje legislatívu a má nízku efektivitu verejnej správy.

Európska komisia v Správe o Slovensku vyzdvihuje hospodársky rast, ktorý však občania nepociťujú. Hospodársky rast nezabezpečuje konvergenciu k priemeru Európskej únie (HDP na obyvateľa vyjadrený ako percento priemeru EÚ stagnuje na úrovni menej ako 78%) najmä nevyužitými prostriedkami eurofondov a nevyužitím pozitívneho obdobia na štrukturálne reformy.

Diskusie sa zúčastnili odborníci z Konfederácie odborových zväzov SR, Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a Odborového združenia železničiarov.