Zasadnutie výboru UNI Európa pre poštu a logistiku

Predsedníčka Odborového zväzu pôšt a logistiky Žofia Lehotská a podpredseda zväzu Rudolf Posch sa v septembri zúčastnili na pravidelnom zasadnutí Výboru UNI Europa pre poštu a logistiku, ktorý sa konal v Bruseli. Celkovo sa na ňom zišli zástupcovia 16 krajín Európy.

V úvode zasadnutia predseda výboru Jens Saverstam potvrdil všeobecne známe skutočnosti, že objemy listových zásielok poklesli a budú klesať. Avšak naopak, elektronický obchod priniesol rozmach v potrebe doručovania menších poštových zásielok (balíčkov) a balíkov distribuovaných prostredníctvom národných poštových operátorov v krajinách Európy. Ďalej uviedol, že nové technológie vytláčajú klasickú poštu, preto je pre budúcnosť dôležité osvojovať si nové pracovné postupy s dôrazom na zabezpečenie sociálnych práv zamestnancov, dôstojnej práce, primeraných miezd a vznik nových trvalých a kvalitných pracovných pozícií.

Dimitris Theodorakis, riaditeľ UNI post logistics a člen výboru, poskytol informáciu o aktualizácii pripravovanej Štúdie o hlavných zmenách v európskom poštovom sektore v rokoch 2013 – 2016, ktorú spracováva dánska poradenská spoločnosť Copenhagen Economics pre Európsku komisiu. Ide o jeden z najvýznamnejších zdrojov informácií pre uvažovanú 4. poštovú smernicu Európskej únie. V štúdii sa predstavuje niekoľko možných scenárov pre budúci legislatívny vývoj, najmä v súvislosti s univerzálnou službou. Medzi nimi dominujú návrhy na zníženie frekvencie a rýchlosti doručovania na celom území EÚ, ako aj na redukciu počtu (hustoty) pôšt. Pokiaľ ide o frekvenciu dodania zásielok, niektoré európske krajiny ju chcú znížiť v krátkom čase a niektoré tak už urobili (najmä škandinávske krajiny a Taliansko).

Členovia výboru spoločne predložili návrh, aby UNI presadzovalo do uvedenej smernice zaradenie balíkov ako súčasť univerzálnej služby, čo by veľmi pomohlo univerzálnej službe.

Dimitris Theodorakis informoval prítomných členov výboru o plánovanej úrovni prípravy a časových súvislostiach pre reálne uskutočnenie možného prerokovania návrhu 4. poštovej smernice: v roku 2019 sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu. Až v polovici roka 2020 nová Európska komisia predloží novým členom Európskeho parlamentu uvedený návrh. Členovia výboru UNI sa spolu dohodli a odsúhlasili, že budú presadzovať spoločný postup na dosiahnutie navrhovanej pozície k univerzálnej službe. Na tento účel UNI spolu s národnými odborovými zväzmi vytvorí dokument o lobistickom prístupe k univerzálnej službe.

V diskusii vystúpil aj Mario Petito, ktorý informoval o zmene univerzálnej služby v Taliansku. V tejto krajine sa už v menej osídlených oblastiach, kde žije vyše 1/5 obyvateľov Talianska, doručujú listové zásielky len trikrát v pracovnom týždni (v pondelok, stredu a v piatok). Vo veľkých mestách sa doručuje každý deň. Pošta má dohodu so spoločnosťou Amazon, pre ktorú doručuje zásielky sedem dní v týždni.

Zástupca z Dánska, ktoré zaznamenáva najväčší pokles listovej pošty v Európe a kde je povinná elektronická komunikácia so štátnymi inštitúciami ustanovená nielen pre organizácie, ale aj pre občanov, uviedol, že Dánska pošta doručuje raz do týždňa a obyčajná listová zásielka najnižšej hmotnosti stojí až takmer 4 eurá.

Na záver zasadnutia sa uskutočnila voľba podpredsedu Výboru pre sociálny dialóg. Do funkcie bol zvolený zástupca Portugalska José Arsénio.

Odborový zväz pôšt a logistiky bude aj naďalej na všetkých svojich rokovaniach presadzovať zachovanie univerzálnej služby v doterajšom rozsahu. Taktiež sa bude aktívne zasadzovať o zlepšenie mzdových, pracovných a sociálnych podmienok všetkých zamestnancov pôšt.