Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR v relácii Rádia Slovensko Z prvej ruky

Ani tento rok sme sa so zamestnávateľmi nedokázali dohodnúť na výške minimálnej mzdy, tým pádom ju určila vláda vo výške 520 eur. So zamestnávateľmi sa však zhodujeme v myšlienke potreby zaviesť vzorec, na základe ktorého by sa minimálna mzda počítala. Predstavu premenných, ktoré by doňho vstupovali, sú však odlišné.

Ďalším problémom súčasnosti je zamestnávanie cudzincov. Kým firmy nevyhnutne potrebujú zamestnancov, ktorých, podľa ich názoru, už nevedia nájsť na slovenskom pracovnom trhu, my sa obávame rôznych rizík, žiadame v ich príchode a zamestnávaní prísnejší prístup.

Ako tieto dva problémy vyriešiť, aby boli všetci spokojní? V dnešnej relácii Rádia Slovensko Z prvej ruky o tom diskutovala Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR a Rastislav Machunka, viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení.

 

Zdroj: Rádio Slovensko