Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR v relácii Správy a komentáre RTVS o pracovnom čase

Slováci pracujú 40 hodín týždenne, priemer eurozóny je 35 hodín.

Monika Uhlerová: „Je to jeden z dôvodov. Áno, domnievame sa, ak to mám povedať veľmi zjednodušene, že Slováci a Slovenky pracujú naozaj veľa v porovnaní s inými európskymi krajinami. Ale tých dôvodov je viacej, prečo otvárať tému skracovania pracovného času a prečo sa o tejto téme baviť na odbornej úrovni, ale aj na celospoločenskej úrovni a prečo otvárať túto diskusiu. Domnievame sa, že skracovanie pracovného času, respektíve kratší pracovný čas a trávenie čoraz kratšieho času v práci má určite pozitívne dopady aj ekonomické, sociálne, psychologické, zdravotné, ale aj environmentálne. Sme úplne lídrami v neštandardných pracovných časoch, respektíve v počte hodín, ktoré Slováci a Slovenky odpracujú v neštandardných časoch. Čiže počas noci, počas víkendov, počas sviatkov. Tu má podiel takto odpracovaných hodín až 17 % a priemer Európy je 6 %. Takže tak, ako sme počuli aj v dokrútke, určite považujeme za veľmi dôležité otvoriť aj tému skracovania nadčasov, prípadne skracovania počtu odpracovaných hodín v noci.“