Mladí odborári sa pod vedením nového predsedu RM KOZ SR pripravujú na turbulentný rok 2019

Konfederácia odborových zväzov SR zorganizovala prvé tohtoročné zasadnutie Rady mladých KOZ SR zamerané na vyhodnotenie predchádzajúceho roku a prípravu projektov a definíciu cieľov na rok 2019.

Stretnutia, ktoré sa konalo 18.1.2019 v Bratislave, sa zúčastnili mladí zástupcovia z 11 odborových zväzov. V aktuálnom roku sa chcú mladi odborári zamerať na propagáciu dôležitosti sa organizovania a členstva v odboroch a silu kolektívneho vyjednávania. Rovnako sú pripravení aktívne participovať na Prvomájových oslavách, veľtrhoch či burzách práce a festivaloch. V tomto roku sa plánujú okrem ad hoc stretnutí stretnúť aj v Žiline a Košiciach.

Dôležitou súčasťou novoročného stretnutia Rady mladých KOZ SR bola aj voľba nového vedenia rady. Predsedom RM KOZ SR sa stal František Gajdoš z OZ KOVO a podpredsedníčkou Františka Jakubíková z OZ Policie v SR.

František Gajdoš, predseda RM KOZ SR, Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR, Františka Jakubíková, podpredsedníčka RM KOZ SR

“Mladí ľudia majú potenciál v odboroch. Musíme preto pracovať na tom, aby naša Rada mladých KOZ SR pomohla a motivovala mladých ľudí vstupovať a vytvárať odborové organizácie. To je jediná cesta, ako garantovať práva zamestnaných ľudí, nielen mladých,” uviedla Františka Jakubíková, podpredsedníčka Rady mladých KOZ SR.

Mladí odborári schválili manifest k Európskym voľbám 2019 a vyslovili podporu štrajkovej pohotovosti vyhlásenej odborovými organizáciami pôsobiacimi v ŽSR.

Rada mladých KOZ SR je poradný orgán Predstavenstva KOZ SR. RM KOZ SR tvoria zástupcovia mladých odborárov z odborových zväzov, ktoré sú združené v KOZ SR.

Fotogaléria: