Prezident KOZ SR Marián Magdoško sa stretol s mladými odborármi

Mladí odborári sú silnou súčasťou štruktúr Konfederácie odborových zväzov SR.  Na stretnutí 29. januára 2019 v Bratislave s predsedom Rady mladých KOZ SR Františkom Gajdošom a jej podpredsedníčkou Františkou Jakubíkovou prezident KOZ SR Marián Magdoško opätovne potvrdil dôležitosť mládežníckeho hnutia v odboroch. Vo vzdelávaní mladých ľudí na školách absentujú akákoľvek poznatky ohľadom odborovej politiky, možnosti kolektívne sa organizovať a hájiť tak svoje záujmy.

Predmetom činnosti RM KOZ SR je presadzovanie záujmov, oprávnených požiadaviek a potrieb mladej generácie v pracovnoprávnej, sociálnej a mzdovej oblasti a v oblasti zamestnanosti.

„Som veľmi rád, že máme stabilnú a silnú Radu mladých KOZ SR. Mladí ľudia majú veľkú podporu, či už odo mňa, ale aj od predstavenstva konfederácie,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško.

Jednou z prioritných úloh RM KOZ SR je zastupovanie mladých ľudí, účasť na organizovaní podujatí zameraných na aktivizáciu členov odborových zväzov, najmä však na získavanie nových členov z radov mladých zamestnancov.

František Gajdoš, predseda Rady mladých KOZ SR, podpredsedníčka Františka Jakubíková, prezident KOZ SR Marián Magdoško