Spolupráca slovenských a českých odborov nepozná hranice a môže byť vzorom aj pre iné krajiny

Aktivity odborov v Čechách a na Slovensku, kolektívne vyjednávanie, rast miezd zamestnancov, zbližovanie úrovne platov medzi východom a západom Európy, či medzi jednotlivými regiónmi v oboch krajinách, ale aj vzájomné informovanie sa o aktuálnej ekonomickej a sociálnej situácii, legislatívnom procese, o kultúre pracovného prostredia a BOZP, o prioritách spolupráce, odborovom marketingu na oboch stranách – to sú len niektoré z tém, o ktorých spolu diskutovali členovia vedenia KOZ SR a ČMKOS na spoločnom stretnutí v českej Kutnej Hore.

Prezident KOZ SR Marián Magdoško a predseda ČMKOS Josef Středula sa dohodli aj na intenzívnejšej spolupráci pri postojoch a stratégii odborov v súvislosti so zamestnávaním cudzincov z tretích krajín. V Českej republike je v súčasnosti zamestnaných celkovo 560 tisíc cudzincov, kým na Slovensku 69 tisíc. Obaja považujú za prvoradé regulovanú a v maximálnej možnej miere kontrolovanú migráciu pracovnej sily, ktorá v žiadnom prípade nesmie vyvolávať spoločenské, sociálne a ekonomické napätie. V žiadnom prípade nesmie prichádzať k akémukoľvek zneužívaniu pracovníkov, k ich nerovnakému postaveniu a zaobchádzaniu a sociálnemu dumpingu.