Sociálna spravodlivosť sa týka aj mladých odborárov

V posledných rokoch bola zaznamenaná narastajúca nespravodlivosť pri prerozdeľovaní profitu a bohatstva. V európskych krajinách žije mnoho obyvateľov, ktorí nežijú dôstojne, pričom sa sociálna spravodlivosť neustále zhoršuje. Zamestnanci naprieč krajinami necítia spokojnosť s pracovnými podmienkami, príjmom a životnou situáciou akou takou. Proces zavádzania Európskeho piliera sociálnych práv do praxe je zdĺhavý a situácia v členských štátoch sa nezlepšuje. Okrem odborových zväzov neexistuje veľa inštitúcií, ktoré by sa zaoberali sociálnou spravodlivosťou. Je preto čas venovať tejto téme väčšiu pozornosť.

V dňoch 5.-7. apríla 2019 sa v Prahe konala konferencia CEYTUN, ktorú zorganizovala Nadácia Friedricha Eberta pod názvom „Sociálna spravodlivosť: Áno, týka sa nás to“, na ktorej sa stretli mladí odborári zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Rakúska, Maďarska a Nemecka.

Vedúci delegácie a predseda Rady mladých KOZ SR František Gajdoš uviedol: Mladí odborári si uvedomujú, že sociálna spravodlivosť a solidarita sú silnou hodnotou odborárskeho hnutia a preto sú garanciou, že táto téma bude prioritná. Najsilnejší nástroj na ich dosiahnutie je proces kolektívnych vyjednávaní, ktoré sú v rukách odborových organizácií.“

Konferencia priniesla informácie o tom, čo sociálna spravodlivosť znamená v konkrétnych legislatívnych rámcoch, pričom sa brali do úvahy rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Diskutovalo sa o spoločných záležitostiach, ako: neefektívne rozdelenie bohatstva, veľké rozdiely v sociálnych štandardoch medzi európskymi krajinami (a ich regiónmi), mzdy a kvalita života, nerovnocenné príležitosti, najmä čo sa týka rozdielu medzi pohlaviami. Ďalšou témou, súvisiacou hlavne s mladými ľuďmi, boli neštandardné zamestnania a nespravodlivý prístup k vzdelaniu.

Vďaka projektu Pragulic, ktorý zamestnáva ľudí bez domova, získali účastníci skutočný obraz o sociálnych problémoch. Pragulic je sociálny podnik, ktorý umožňuje ľudom z  verejnosti poznať a zažiť svet ľudí bez domova, a tým mení zažívané stereotypy týkajúce sa oblasti bezdomovectva.

Sociálna spravodlivosť sa dosiahne vtedy, keď každý v spoločnosti, bez ohľadu na národnosť, sexuálnu orientáciu, pohlavie, vierovyznanie, ekonomický status, pôvod, vek alebo etnicitu, bude mať rovnaké príležitosti. Podľa mladých odborárov strednej Európy je sociálna spravodlivosť stav, keď sa nikto necíti vyčlenený. Európska únia a Medzinárodná organizácia práce, ako ukázal aj Európsky pilier sociálnych práv, predstavujú relevantné orgány, ktoré zabezpečujú rovnosť medzi spoločnosťami.

Keďže Európsky pilier sociálnych práv ešte nie je právne zaväzujúci, musíme ho začleniť do národných legislatív členských štátov. Toto sú odporúčania mladých odborárov:

  • úprava pracovného času bez ovplyvnenia výšky platu, zredukovanie prikázanej nadčasovej práce a nočnej práce,
  • boj proti daňovým únikom a spravodlivejšie prerozdelenie bohatstva,
  • dostupné bývanie pre všetkých v Európe.

Odborové zväzy na všetkých úrovniach by mali byť vo väčšej miere citlivé na sociálnu spravodlivosť a poukazovať na ňu. Požiadavky sú nasledujúce:

  • vzdelávať a informovať o právach zamestnancov a o sociálnych právach,
  • bojovať proti všetkým formám diskriminácie,
  • kolektívne a koordinované aktivity zamerané na dosiahnutie dôstojných miezd a sociálnej spravodlivosti.

Mladí odborári budú na týchto cieľoch neustále pracovať a podporovať všetkých kolegov, aby sa do ich plnenia zapojili.

Zo Slovenska sa konferencie CEYTUN zúčastnili: František Gajdoš a Miloš Tóth (Odborový zväz KOVO), Barbora Belobradová a Veronika Bujnová (Odborový zväz zamestnancov školstva a vedy na Slovensku), Františka Jakubíková a Peter Jakubík (Odborový zväz polície v SR), Adam Klučiar a Kristína Staníková (Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry – SLOVES), Klaudia Kertészová a Danica  Žehnajová (Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb), Branislav Smetanka (Odborový zväz justície v SR), Mária Kováčová (Odborový zväz DREVO LESY VODA), Miroslav Hajnoš (Konfederáciu odborových zväzov SR).

Fotogaléria: