Medzinárodná organizácia práce oslavuje 100 rokov

Medzinárodná organizácia práce (MOP) oslavuje 100 rokov. Pri tejto príležitosti sa 16. 4. 2019 konala na pôde Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky konferencia na národnej tripartitnej úrovni, ktorú zorganizovala Českomoravská konfederácia odborových zväzov (ČMKOS).

Okrem symbolickej oslavy tohto výročia bola témou aj budúcnosť práce a výzvy, ktoré MOP uplatňuje pri presadzovaní sociálnej spravodlivosti. Na úvod konferencie vystúpila ministerka práce a sociálnych vecí Jana Maláčová (ČSSD) a minister zahraničných vecí Tomáš Petříček (ČSSD).

„Bezpečnosť práce a sociálna spravodlivosť. Tieto ideály stáli za vznikom MOP už v roku 1919 a aj keď dnes čelíme iným výzvam ako pred sto rokmi, je stále dôležité pripomínať si význam tejto organizácie. Československo bolo už na začiatku storočia jedným zo zakladajúcich členov a aj dnes chceme patriť medzi tých, ktorí pozorne sledujú, ako bude vyzerať práca budúcnosti. Preto ma teší, že môžeme byť spoluorganizátormi tejto akcie,“ uviedla ministerka práce a sociálnych vecí Jana Maláčová.

Okrem pripomenutia si 100. výročia založenia MOP bola témou konferencie diskusia o hlavných výzvach pre budúcnosť práce, a to na národnej, aj medzinárodnej úrovni.

Zástupca generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce Moussa Oumarou predstavil Správu Globálnej komisie k budúcnosti práce z januára tohto roku, ktorá sa venuje zásadným zmenám v súčasnom svete práce. Okrem technologického rozvoja ide aj o záležitosti udržateľného životného prostredia a demografických zmien. Tie môžu mať vplyv na trh práce nielen z hľadiska dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily, ale aj z hľadiska požadovaných služieb a výrobkov, a teda aj tvorby pracovných miest v sektoroch, ktoré boli doteraz z hľadiska ich potenciálu skôr zabudnuté.

„Príprava a diskusia na tripartitnej úrovni budú kľúčové pre zvládnutie týchto výziev a zabezpečenie budúceho hospodárskeho rozvoja a prosperity v prospech zamestnancov a celej spoločnosti,“ uviedla viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Konferencia tiež pripomenula význam Medzinárodnej organizácie práce pri formulovaní a presadzovaní globálnych pracovných noriem, pri podpore sociálneho dialógu na podnikovej, odvetvovej aj národnej úrovni a pri napomáhaní udržať sociálny zmier a rozvoj.

Účastníci konferencie si nielen pripomenuli minulosť MOP a význam jej pomoci pri postkomunistickej transformácii Československa, ale vyjadrili sa aj k budúcnosti MOP – čo môže s prihliadnutím na svoje doterajšie skúsenosti ponúknuť pre 21. storočie.

Počas konferencie sa viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerova stretla s predsedom ČMKOS Josefom Středulom.

Zborník „100 rokov MOP – základ sociálneho dialógu“, ktorý publikovala ČMKOS, si môžete stiahnuť TU.

Videovýstup si môžete pozrieť online.

Fotogaléria:

Zdroje: KOZ SR, ČMKOS, MOP a MPSV CZ