Prezident KOZ SR M. Magdoško o návrhu ministerstva práce na zvýšenie minimálnej mzdy pre rok 2020 na sumu 580 eur

KOZ SR pri svojom návrhu minimálnej mzdy pre rok 2020 vo výške 635 euro vychádzala z prognózovanej priemernej mzdy pre rok 2020. Po absolvovaných rokovaniach sme ochotní akceptovať aj minimálnu mzdu vo výške 60% verifikovanej priemernej mzdy v národnom hospodárstve v roku 2018.

Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve bola za rok 2018 1 013 euro, teda minimálna mzda pre rok 2020 z verifikovanej priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve (2018) by mala byť 607,8 euro.