Konfederácia odborových zväzov SR: NA MŔTVEJ PLANÉTE NEBUDE ŽIADNA PRÁCA

Klimatické zmeny svedčia o dosahoch a neudržateľnosti súčasného ekonomického modelu, ktorý je postavený na neobmedzenom raste a zisku. Prechod na sociálne spravodlivú, udržateľnú a zelenú ekonomiku patrí medzi priority odborového hnutia. Záleží nám na budúcnosti planéty, na budúcnosti ľudstva, a preto odborové zväzy združené v KOZ SR podporujú klimatický štrajk a 20. septembra 2019 sa tak pripoja k občanom celého sveta, ktorí si uvedomujú súvislosť medzi environmentálnou záťažou, vážnymi klimatickými zmenami a ďalším prehlbovaním sociálnych a príjmových nerovností, chudobou a vôbec udržateľnosťou života na tejto planéte.

V blízkej budúcnosti budú v súvislosti s klimatickými zmenami rôzne zničujúce prírodné javy a katastrofy a v ich dôsledku budú najchudobnejší tejto planéty najviac zasiahnutí. Chudobní, ktorí zároveň nesú najmenšiu zodpovednosť za tieto zmeny, budú ešte viac chudobnieť. Tento očakávaný spoločenský fenomén už vedci nazvali klimatickým apartheidom. Klimatické zmeny sa podpíšu aj pod pracovné prostredie zamestnancov a zánik niekoľkých desiatok miliónov pracovných miest. Naša budúcnosť skutočne závisí od toho, či budeme schopní zmeniť svoje doterajšie myslenie, postoje a doteraz uplatňovaný životný štýl postavený na neobmedzenom konzume, spotrebe a mylnej predstave nevyčerpateľných zdrojov.

Mnohí zamestnanci, kým nemajú zabezpečenú dôstojnú mzdu a základné existenčné potreby, len ťažko budú uvažovať o klimatických zmenách, vymieraní tisícok živočíšnych a rastlinných druhov, zelenej ekonomike, environmentálnej zodpovednosti veľkých firiem. Je preto dôležité zdôrazňovať tento problém aj v rámci odborov, preniesť vážnu diskusiu na národnú úroveň a vysvetľovať súvislosť medzi environmentálnou záťažou, vážnymi klimatickými zmenami a ďalším prehlbovaním sociálnych a príjmových nerovností, chudobou a vôbec udržateľnosťou života na tejto planéte.

Odbory musia byť nositeľom týchto tém, musia poukazovať, vytvárať tlak na vlády a hľadať riešenia pre zaistenie udržateľného rozvoja. Nie konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ale udržateľnosť, sociálna zodpovednosť a solidarita sú základným imperatívom nového ekonomického modelu.