Mladí odborári: Boj proti klimatickým zmenám a nábor mladých ľudí do odborov sú našou prioritou

Konfederácia odborových zväzov SR v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike, zorganizovalo tretie tohtoročné stretnutie mladých odborárov – Akadémiu mladých odborárov 2019.

Stretnutia sa zúčastnilo 25 mladých odborárov z 10 odborových zväzov. Hneď v prvý deň akadémie vystúpila viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová v diskusii o súčasných výzvach odborového hnutia a aktuálnych legislatívnych procesoch.

Sobotňajšie doobedie bolo tematicky zamerané na klimatickú krízu – riziká s ňou súvisiace, výzvy a dôsledky, ktorú viedol filozof a vysokoškolský pedagóg, v súčasnosti riaditeľ Filozofického ústavu SAV v Bratislave Richard Sťahel. Špecializuje sa na environmentálnu a politickú filozofiu a tiež filozofiu ľudských práv. Zameriava sa na skúmanie príčin krízy globálnej priemyselnej civilizácie a filozofických, sociálnych a politických dôsledkov klimatických zmien a masového vymierania rastlinných a živočíšnych druhov.

Mladých odborárov zaujímali najmä najviac viditeľné zmeny na pracovisku v dôsledku zmeny klímy

„Horúčavy, ktoré sme zažili toto leto, budú čoraz častejšie a budú sa striedať s prudkými búrkami s omnoho väčším množstvom zrážok a rýchlosťami vetra, než sme zvyknutí. Budeme sa stretávať s tornádami, ktoré postrhávajú strechy, porozbíjajú okná. Budú to veľké škody na majetku. Nedávno narazil na Čínu tajfún s rýchlosťou cez 200 km za hodinu. Obávam sa, že ak by sa niečo podobné stalo tu, nezostalo by jediné okno či strecha. Ak sa pozrieme na miesta, kde sa podobné veci stali, vidíme, že tá krajina je často viac zničená ako po vojne. Ako sme na to pripravení? Nedávno som zachytil, ako sa civilná ochrana našej krajiny chválila, že dokáže zabezpečiť stany pre 10-tisíc ľudí. Ak by sa „niečo“ prehnalo Bratislavou, bolo by treba stany možno pre 100-tisíc ľudí.” uviedol Richard Sťahel.

Mladí odborári si uvedomujú, že sú odvetvia, ktoré budú musieť skončiť a iné sa pretransformovať v dôsledku klimatických zmien. Niektoré druhy stavebných prác sa nebudú môcť pre horúčavy vykonávať niekoľko mesiacov v roku alebo sa budú vykonávať v noci. U nás to zatiaľ nehrozí, ale v oblasti Stredomoria a Blízkeho východu vytvorí kombinácia vysokej teploty a vlhkosti vzduchu podmienky, v ktorých sa jednoducho nebude dať fyzicky existovať.

Nasledovná prednáška patrila Igorovi Viszlaiovi, ktorý predstavil iniciatívu “Odborná platforma ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA“, do ktorej sa zapojil aj odborový zväz DREVO LESY VODA..

Odborníci z “platformy” spracovali návrh dokumentu „Nová Stratégia trvalo udržateľného využívania lesného bohatstva Slovenska“. Jedným z programových cieľov platformy je príprava a prijatie záväzného dokumentu „Štátna politika pre ochranu lesného bohatstva Slovenskej republiky“. Návrh obsahuje strategické ciele vrátane legislatívnych a ekonomických nástrojov pre ich realizáciu.

Akčný plán: osveta o odboroch medzi mladými

Účastníci akadémie sa venovali aj akčnému plánu týkajúceho sa osvety o odboroch , pretože ako nadchádzajúca generácia odborového hnutia budú musieť na tejto ceste prekonať množstvo prekážok. Od výrazného individualizmu súčasných mladých ľudí, ktorému sú učení už vo veľmi útlom veku a ktorého prejavom nie je len dekadentná módna vlna, ale hlavne neprispôsobivosť a presadzovanie len a len vlastných myšlienok bez čo i len pokusu o konsenzus s ostatnými jedincami.

Františka Jakubíková, podpredsedníčka RM KOZ SR: “Výzvou pre každú modernú odborovú organizáciu vo svete je byť natoľko silná a atraktívna, aby bola schopná zaujať mladých ľudí práve končiacich stredné či vysoké školy a prvýkrát vstupujúcich do svojho pracovného života, a to do takej miery, aby sa nestali len priaznivcami odborového hnutia ale aj jeho aktívnymi členmi.“

No na druhej strane chcú byť mladí ľudia stále zainteresovaní, chcú vedieť a byť informovaní, chcú ovplyvniť svoj vznikajúci svet, avšak svojím vlastným spôsobom.

Je preto nevyhnutné nájsť správnu formu ako k mladým ľuďom hovoriť, ako ich presvedčiť, že spoločné výzvy, kroky a aktivity pomáhajú sociálnemu systému, ekologickej planéte, že prevziať zodpovednosť za spoločnú sociálne spravodlivejšiu budúcnosť nie je v rozpore s ich osobnými cieľmi.

Účastníci AMO 2019 schválili manifest a akčný plán a v každodennej práci budú naplno pracovať na svojich cieľoch. 

Fotogaléria: