Vláda odsúhlasila výšku minimálnej mzdy pre rok 2020

Vláda SR na svojom rokovaní 2.10.2019 schválila návrh na zvýšenie minimálnej mzdy pre rok 2020 vo výške 580 euro. Naša požiadavka bola 607 eur. Nie sme s týmto výsledkom spokojní, ale vnímame to ako kompromis chceného a možného. Ide však o najvyššie medziročné navýšenie minimálnej mzdy doteraz. Čistý príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu sa v budúcom roku zvýši aj vďaka zvýšeniu nezdaniteľnej časti základu dane.

Zároveň je v parlamente návrh zákona, ktorým by sa stanovila výška minimálnej mzdy vo výške 60% priemernej mzdy. Navrhovaný zákon ale ponecháva zástupcom zamestnávateľov a zástupcom zamestnancov autonómiu, pokiaľ ide o rokovanie a dohodu o sume mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok. Pokiaľ k dohode zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov dôjde do 15. júla alebo na rokovaní HSR SR do 31. augusta, mesačná minimálna mzda na nasledujúci kalendárny rok je určená ich dohodou. Ak k takejto dohode zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov nedôjde, použije sa vzorec predvídaný zákonom. Jeho základom bude priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve SR zverejnená Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

Aj naďalej však budeme bojovať za zvýšenie minimálnej mzdy. Z minimálnej mzdy by totiž mali ľudia žiť, nie živoriť. Slovenskí zamestnanci si zaslúžia vyššie mzdy.

„Nie sme spokojní na sto percent, my sme požadovali väčšie navýšenie minimálnej mzdy. Ale na druhej strane to akceptujem ako kompromis medzi chceným a možným. Musíme priznať, že je to rekordné navýšenie minimálnej mzdy, aj keď osobne si myslím, že slovenská ekonomika má na to, aby to mohlo byť ešte aspoň o trochu viac.“ uviedol Marián Magdoško, prezident KOZ SR. Viac v rozhovore TU.

V deň rokovania vlády sa Námestí slobody pred Úradom vlády SR konalo verejné zhromaždenie za vyššiu minimálnu mzdu vo výške 607 eur, ktoré s podporou KOZ SR zorganizoval OZ KOVO. Zúčastnilo sa ho takmer 700 odborárov.

Fotogaléria: