Politické strany si na napĺňanie svojich programov hľadajú partnerov, s ktorými majú najväčšie programové prieniky

Sociálna, spravodlivá a udržateľná spoločnosť založená v prvom rade na ľudských právach, právach pracujúcich, sociálnych a environmentálnych právach, na spravodlivých a rovnoprávnych životných a pracovných podmienkach vrátane kvalitných verejných služieb a vzdelávacích systémov – je ústrednou témou činnosti Konfederácie odborových zväzov SR, ako aj politického hnutia Socialisti.sk. Dnes aj o týchto cieľoch svojej práce diskutovali na spoločnom stretnutí prezident KOZ SR Marián Magdoško a predseda hnutia Socialisti.sk Eduard Chmelár.

Predstavitelia KOZ SR intenzívne rokujú o možnostiach, ako zlepšiť pracovné prostredie vrátane dôstojných mzdových podmienok, ako nastaviť dôchodkový systém a opatrenia aktívneho starnutia, ako zaviesť ambicióznejší a pestrejší daňový mix, ako zabezpečiť nájomné bývanie pre mladé rodiny, ako sa pripraviť na dopady digitalizácie a klimatických zmien, či ako posilniť práva odborov na pracovisku.

Prezident KOZ SR Marián Magdoško a viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová sa stretli na rokovaní s predsedom hnutia Socialisti.sk Eduardom Chmelárom a jeho tímom, aby sa vzájomne informovali o názoroch a východiskách v úsilí zlepšiť životné podmienky pracujúceho človeka a zabezpečiť dôstojnú životnú úroveň každému občanovi v tejto krajine.

„Politické strany si na napĺňanie svojich programov hľadajú partnerov, s ktorými majú najväčšie programové prieniky,“ priblížil obsah stretnutia Marián Magdoško. „Prioritami pre nás zostávajú právne, sociálne a ekonomické záujmy zamestnancov, ako aj daňová reforma, dôchodky a program aktívneho starnutia. Máme eminentný záujem, aby sa realizovali také zmeny, ktoré budú v prospech kvality života zamestnancov“ dodal prezident KOZ SR.

„Socialisti.sk sú ľavicovým politickým hnutím, ktoré vidí v odboroch prirodzeného spojenca a sme pripravení podporovať a presadzovať všetky požiadavky KOZ SR na ochranu práv zamestnancov. Vysoko si vážime prácu a výsledky vedenia KOZ SR v ich úsilí o zlepšovanie pracovného prostredia. Sme pripravení zaviazať sa k podpore požiadaviek odborov napríklad vo forme memoranda o vzájomnom porozumení,“ uviedol po stretnutí Eduard Chmelár.