Kongres OZP: V polícii sa budú zvyšovať osobné príplatky

V dňoch 6. až 7.11.2019 prebieha v Bratislave VII. riadny kongres Odborového zväzu polície v SR, ktorý sa okrem voľby svojho vedenia zaoberá najmä hodnotením činnosti zväzu, novelizáciou stanov a svojim programom na nasledujúce volebné obdobie. Predsedu a podpredsedov zväzu bude voliť na svojom decembrovom zasadnutí Rada predsedov ZO OZP v SR.

Otvorenia kongresu sa spolu s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim a príslušnou rezortnou ministerkou vnútra Denisou Sakovou zúčastnil aj prezident KOZ SR Marián Magdoško, ktorý bol v minulosti dlhoročným funkcionárom OZP v SR. Odmeňovanie, pracovné podmienky, či pravidlá kariérneho rastu boli hlavnými témami príhovorov pozvaných hostí, ale aj diskusie s nimi.

Premiér Peter Pellegrini prítomných policajných odborárov oboznámil s aktuálnou novinkou týkajúcou sa paušálneho zvýšenia osobných príplatkov všetkých zamestnancov ozbrojených a záchranných zložiek v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR s platnosťou od 1.decembra 2019, a to o 120 euro, v Bratislave a Trnave, vzhľadom na vývoj platov v týchto regiónoch a konkurencieschopnosť, o 160 euro.