Prezident KOZ SR M. Magdoško sa zúčastnil Košického ekonomického fóra

Košické ekonomické fórum sa uskutočnilo na pôde Technickej univerzity v Košiciach. K témam, ako sú zamestnávatelia verzus zamestnanci, potreba inštitútu minimálnej mzdy, kvalifikovanosť pracovnej sily, nastupújuca digitalizácia, špecifikácia žiadaných profesii na trhu práce či konkurencieschopnosť podnikateľského prostredia sa vyjadrovali zástupcovia stavovských zamestnávateľských organizácií AZZZ a RÚZ – T.Hejcman a P.Dosedla, štátny tajomník MPSVaR – B.Ondruš a predstavitelia odborov – prezident KOZ SR M. Magdosko a predseda OZ KOVO E. Machyna.