Mladí odborári: Dezinformácie majú dopad na spoločenskú diskusiu

Konfederácia odborových zväzov SR v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike zorganizovala štvrté tohtoročné stretnutie mladých odborárov – Akadémiu mladých odborárov 2019 v Liptovskej osade. 

Stretnutia sa zúčastnilo viac ako 30 mladých odborárov z 11 odborových zväzov. Tohtoročná posledná akadémia sa zamerala na dva základné piliere: Prvý obsahovo tematický sa zameral na radikalizáciu spoločnosti a pravicový extrémizmus, druhý, skôr praktický, sa venoval osvete o odboroch medzi mladými ľuďmi v rámci akčného projektu, ktorý pripravuje Rada Mladých odborárov KOZ SR v roku 2020.

Hneď v prvý deň akadémie vystúpila viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová v diskusii o základoch sociálnej demokracie a jej pilieroch, o dôležitých prvkoch a synergii, ktorá uviedla: “Je dôležité, aby sa mladí odborári pravidelne stretávali a diskutovali o základných hodnotách demokracie, o ich uplatňovaní v praxi, pričom dôležitou súčasťou týchto diskusií je aj kritická reflexia každého z nás, ako aj prostredia, v ktorom žijeme, pracujeme a snažíme sa aktívne uplatňovať naše občianske, politické a sociálne práva”

Sobotňajšie doobedie vyplnili odborné prednášky zamerané na pravicový extrémizmus a radikalizáciu spoločnosti, či historické paralely pravicového extrémizmu v Európe a súčasného stavu v Slovenskej republike. Mladí odborári diskutovali aj o nenávistných prejavoch na internete a uvedomili si, že ak sa stanú nenávistne prejavy na internete akceptovanými, navodzuje to dojem, že spoločnosť bude imúnna voči takýmto prejavom v realite, čo samozrejme povzbudzuje ich páchateľov. Preto musíme zakročiť a nelegitimizovať nenávistne prejavy.

Ak štát postihuje výroky, ktoré zasahujú do práv iných osôb, neznamená to, že cenzuruje naše názory. V skutočnosti totiž zákon nepostihuje len akýsi kritický komentár, banálnu nadávku či negatívnu zmienku. Vždy sa jedná o prejav, ktorý

  • má výrazný potenciál podnietiť nenávisť verejnosti voči určitým skupinám
  • danú skupinu dehumanizuje ako nerovnocenných ľudí
  • môže smerovať k násiliu alebo eskalovať napätie medzi minoritami a majoritou v spoločnosti. 

“Na poslednej tohtoročnej Akadémii mladých odborárov sme sa venovali veľmi pálčivému problému na Slovensku, a to je šírenie extrémizmu a dezinformácií. Bolo veľmi prospešné a poučné vypočuť si zaujímavé prednášky. Mali by to byť práve mladí ľudia a odborári, ktorí budú šíriť osvetu a hovoriť ľuďom o tom, aké je uznávanie a podpora extrémistických strán nebezpečné,” uviedol účastník AMO Miloš Tóth z OZ KOVO.

Mladí odborári diskutovali aj o technológiách a ich dopadoch na spoločenskú diskusiu. V dnešnej rýchlej dobe niet času na diskusiu a tvorbu konsenzu, čoho dôsledkom je aj polarizácia verejnej diskusie.

Akčný plán: Osveta o odboroch medzi mladými

Účastníci akadémie sa venovali aj akčnému plánu týkajúceho sa osvety o odboroch. Nadchádzajúca generácia odborového hnutia bude musieť na tejto ceste prekonať množstvo prekážok. Františka Jakubíková, podpredsedníčka RM KOZ SR: “Výzvou pre každú odborovú organizáciu vo svete je byť natoľko silná a atraktívna, aby bola schopná zaujať mladých ľudí práve končiacich stredné či vysoké školy a prvýkrát vstupujúcich do svojho pracovného života, a to do takej miery, aby sa nestali len priaznivcami odborového hnutia ale aj jeho aktívnymi členmi.“

Mladí odborári si schválili Akčný plán: Osveta o odboroch medzi mladými a pripravili k tomu všetky podklady .

František Gajdoš, predseda RM KOZ SR na záver vyhodnotil tohtoročnú prácu RM: “Som veľmi rád, že Rada mladých odborárov KOZ SR po krátkom čase opäť zasadala v rozšírenom zložení. Akadémia, ktorú sme organizovali v Liptovskej Osade, sa stretla s nečakane veľkým záujmom a pribudlo na nej aj niekoľko nových, zatiaľ nepoznaných tvárí. Zvolená téma ideálne zapadla do aktuálneho predvolebného obdobia. O nebezpečnom pravicovom extrémizme a radikalizácii spoločnosti je nevyhnutné hovoriť predovšetkým s mladými ľuďmi, ktorí majú veľkú tendenciu týmto nástrahám podľahnúť. Práve preto pripisujem tomuto stretnutiu mimoriadnu dôležitosť a očakávania, ktoré som mal, boli viac ako naplnené.”