Zásadná zmena v sociálnom živote mestských policajtov

Spravodlivá a adekvátna odmena za vykonanú prácu je základným predpokladom spokojného zamestnanca, zvyšovania jeho životnej úrovne a v konečnom dôsledku vytvára silné puto zamestnanca k danému zamestnávateľovi a zvyšuje jeho výkonnosť.

Blahoželáme preto mestským a obecným policajtom, mnohí z nich sú členmi nášho odborového zväzu SLOVES, ktorým sa podarilo dosiahnuť, že budú môcť v 56 rokoch, ak v obecnej polícii odpracovali najmenej 25 rokov, odísť do výsluhového dôchodku. Ešte v októbri odsúhlasili poslanci parlamentu pozmeňujúci návrh k novele zákona o cestnej premávke. Policajti budú dostávať príspevok za prácu, ktorý bude riešený formou dávky osobitného sociálneho poistenia na báze samofinancovania.

V ich aktivite ich ešte počas prípravy legislatívneho návrhu podporil aj prezident KOZ SR Marián Magdoško, ktorý sa 27.novembra 2019 zúčastnil Snemu Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska na Štrbskom Plese. „Plne si uvedomujem, že práca príslušníka mestskej poriadkovej polície je spojená s vysokou fyzickou a psychickou náročnosťou a na každého jedného sú kladené osobitné požiadavky. Psychická a fyzická odolnosť a zdatnosť príslušníkov mestskej polície sa vzhľadom na charakter ich povolania začína v istom, ešte ekonomicky aktívnom veku, zhoršovať. Členovia mestskej polície sa tak ocitajú na pracovnom trhu v pozícii osôb znevýhodnených nielen z aspektu veku nedosahujúceho hranicu odchodu do starobného dôchodku, ale aj z dôvodu kvalifikácie a s postupujúcim vekom aj zhoršujúcimi sa možnosťami rekvalifikácie. Som preto osobne veľmi rád, že sa mestským policajtom podarilo aj takouto formou zlepšiť ich sociálnu situáciu,“ uviedol M. Magdoško.