Mladí odborári podporujú kolektívne vyjednávanie

Kolektívne vyjednávanie je bezpochyby najúčinnejší nástroj, prostredníctvom ktorého si zamestnanci môžu zlepšovať svoje pracovné podmienky.

Ako také má legislatívou presne stanovené jednotlivé kroky, ktoré musia byť rešpektované a sú zárukou toho, že sociálny dialóg by mal byť férový a konštruktívny.

Tento najsilnejší nástroj nemá v rukách nikto iný, môžu ho exkluzívne používať iba zamestnanci združení v odborových organizáciách.

Pri kolektívnom vyjednávaní sa už tradične stretávajú 2 záujmy: ekonomický záujem zamestnávateľa, ktorý chce vyprodukovať čo najvyšší zisk za čo najnižšie náklady a samozrejme záujem a oprávnené očakávania zamestnancov spravodlivej a dôstojnej mzdy a primeraných pracovných podmienok.

Nie vždy je ľahké nájsť v týchto záujmoch kompromis, no práve proces kolektívneho vyjednávania má za úlohu tieto záujmy zrovnoprávniť.

Za rokovacím stolom sa strácajú bariéry v zmysle „nadriadený – podriadený“ a zvolení zástupcovia sa stávajú úplne rovnocenným vyjednávacím partnerom vedeniu podniku.

Najdôležitejšie je, aby si vyjednávači boli vedomí tejto pozície, v čom im môže výrazne pomôcť podpora od ostatných zamestnancov v podobe členstva v odborovej organizácii.

Dovolíme si tvrdiť, že táto podpora je jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý dáva silu a sebavedomie zamestnancom a zároveň zvyšuje rešpekt zamestnávateľa voči vyjednávačom.

Vďaka tomu sa pomyselné misky váh vyrovnávajú.

Túto skutočnosť si musíme uvedomovať v oveľa väčšej miere. Práve preto sa aj mladí odborári rozhodli, že v roku 2020 sa budú „fokusovať“ hlavne na proces kolektívneho vyjednávania, presadzovať myšlienku spoluzodpovednosti medzi zamestnancami, pomáhať a podporovať kolektívnych vyjednávačov, predovšetkým v menších a menej skúsených odborových organizáciách.

Máme v rukách veľmi silnú zbraň, len sa ju musíme naučiť čo najefektívnejšie používať.

Rada mladých KOZ SR podporuje všetkých kolektívnych vyjednávačov vo všetkých odborových organizáciách a všetkých podnikoch.

František Gajdoš

Predseda RM KOZ SR