Prezident KOZ SR M. Magdoško o rokovaniach o minimálnej mzde

Na rokovaní so zamestnávateľmi (30.6.2020) sa KOZ SR na výške minimálnej mzdy pre rok 2021 nedohodla. Zamestnávatelia požadujú zmrazenie súčasnej výšky minimálnej mzdy, čiže 580 eur, čo predpokladá nulový nárast v roku 2021. Zároveň požadujú odpojenie príplatkov od minimálnej mzdy ako určujúcej veličiny. My trváme na zachovaní mechanizmu určenia minimálnej mzdy ako 60% z priemernej mzdy spred dvoch rokov, čo bolo minulý rok zakotvené v Zákone o minimálnej mzde. Keďže sa naše predstavy o výške minimálnej mzdy pre rok 2021 diametrálne odlišujú, nebolo možné na rokovaní dospieť k dohode.