Viesť sociálny dialóg je súčasťou medzinárodných dohôd

Včera sme opustili zasadnutie tripartity. Dôvodom bolo konanie ministra práce, ktorý individuálne počas rokovania zvolal zamestnávateľov, aby s nimi rokoval o minimálnej mzde na budúci rok, čo považujeme za hrubé porušenie sociálneho dialógu a tripartitne vedených rokovaní. Pritom sme trvali len na tom, aby bol dodržaný platný zákon o minimálnej mzde, ktorý sa nám podarilo vybojovať. Následne nás minister práce nazval naozaj všelijako a naše konanie označil za útek, vyhráža sa zmenou zákona o tripartite.

Pripomeňme si teda, ako pojem tripartita vysvetľuje Medzinárodná organizácia práce, ktorej dohovormi je viazaná aj Slovenská republika – tripartita je hospodárske a sociálne partnerstvo medzi štátom (reprezentovaným vládnymi orgánmi), zamestnávateľmi (reprezentovanými združeniami a zväzmi) a zamestnancami (zastupovanými odborovými organizáciami). Z uvedených dôvodov je jasné, že členom tripartity môžu byť iba reprezentatívne organizácie zamestnancov – čo sú iba odbory. Preto nie je možné, aby boli členmi rôzne občianske združenia. Navyše podľa zákona o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni sú zástupcami zamestnancov na účely tohto zákona reprezentatívne združenia odborových zväzov, ktoré združujú zamestnancov v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu z viacerých odvetví hospodárstva s najmenej 100 000 zamestnancami, ktorí sú členmi odborov.

Vedia to v celej Európe, veríme preto, že zásady sociálneho partnerstva a obsah dohovorov Medzinárodnej organizácie práce pochopia kompetentní aj na Slovensku.

„V mene českých odborov a z pozície viceprezidenta Európskej odborovej konfederácie by som rád vyjadril jednoznačnú podporu odborárom KOZ SR a jednoznačne ocenil krok, ktorý zástupcovia konfederácie urobili v priebehu včerajšieho rokovania tripartity. Sociálny dialóg nie je hra, pán minister, sociálny dialóg je nástroj, ktorý učí dialógu a eliminuje tak nebezpečný diktát. Zamestnanci nie sú poddaní, ale sú sebavedomou súčasťou demokracie! Viesť sociálny dialóg nikdy nebolo jednoduché a vyžaduje si to veľké úsilie, ale to si my v odboroch uvedomujeme vždy nielen preto, že viesť sociálny dialóg je súčasťou medzinárodných dohôd a tiež základom zakotveným do základov Európskej únie, ktorej je Slovensko členom. Sme pripravení našich slovenských kolegov podporiť, pokiaľ to budú potrebovať a verím, že sa situácia veľmi rýchlo konsoliduje,“ uviedol na margo včerajšieho kroku KOZ SR predseda Českomoravskej konfederácie odborových zväzov Josef Středula.